En pressemeddelelse er en kort og præcis tekst, som du sender til et medie, for at de skal bringe historien ud til den brede befolkning. Det er ingen garanti for, at medierne vil opsnappe din historie, og det er derfor vigtigt, at du får præsenteret historien eller budskabet på en måde, som vækker læserens interesse.

Hvad er en pressemeddelelse?

Der findes mange måder at skrive pressemeddelelser på, det vigtigste er, at den er så kort og præcis som mulig, og at budskabet præsenteres på en smagfuld og fængende måde. Lyder det nemt? 

Det at skrive en veldrejet pressemeddelelse er faktisk sværere end man tror, men det er fuldt mulig, hvis man bare gør sig lidt umage i udarbejdelsen af pressemeddelelsen.  

Hvordan skriver jeg en vellykket pressemeddelelse? 

Inden du påbegynder skrivearbejdet, så skal du gøre dig nogle overvejelser om, hvad der er hovedbudskabet, og hvem som er modtager. Hvad ønsker du at fortælle, og hvad vil du opnå med fortællingen. Herefter så skal du lave et grundigt researcharbejde på hvilket medie, du skal sende pressemeddelelsen til. Prøv at finde frem til de relevante medier, hvor din historie vil give mening. Hvis du skriver en jagtrelateret pressemeddelelse, så giver det ikke mening at sende pressemeddelelser til et medie, som har en tydelig litterær profil.  

Herefter kan du tænke på vinklingen af historien. En tommelfingerregel, er, at du vælger en vinkling på historien, og fastholder denne. Selv om de fleste historier kan vinkles på flere måder, så er det mest overskueligt og præcist, hvis du vælger den som passer bedst til mediet og modtageren. Hvis du sender pressemeddelelser til flere forskellige medier, så kan du jo vinkle historien på forskellige måder i de forskellige pressemeddelelser. Prøv gerne at tænke historien som en nyhed. Prøv at forholde dig til nyhedskriterierne, som er aktualitet, væsentlighed, identifikation, sensation og konflikt. Prøv at få så mange som muligt af disse med i pressemeddelelsen, da de rammer direkte ind i den måde en journalist tænker på.  

Opbygningen af pressemeddelelsen 

Når du ved, hvad du ønsker at formidle i din pressemeddelelse, så skal du finde en fængende overskrift. Overskriften kan være helt afgørende i forhold til om et medie køber historien eller ej, det er derfor vigtigt at du finder en overskrift, som siger noget om dit budskab, og som kan vække læserens interesse. Rent skematisk skal en veldrejet pressemeddelelse indeholde følgende:  

  • En fængende overskrift som vækker læserens interesse. 
  • En beskrivende underrubrik, som fanger selve essensen af det budskab, du ønsker at formidle. 
  • Indledning, en kort og præcis præsentation, som appellerer til læserens følelser.  
  • Brødtekst, her kan du komme med uddybende detaljer til historien. Brug meget gerne citater fra relevante kilder.  
  • Afslutning, en kort præsentation af virksomheden.  
  • Kontaktoplysninger både til afsender og de citerede kilder.  

Det vil virke professionelt at vedhæfte relevante billeder til pressemeddelelsen.  

Er en pressemeddelelse en nyhedsartikel? 

En pressemeddelelse har mange lighedspunkter med en nyhedsartikel, og er ofte bygget op på samme måde som en nyhedsartikel. Der er alligevel nogle forskelle. Den vigtigste forskel er selvfølgelig, hvad det er man ønsker at opnå med teksten. Journalisten skriver på vegne af læseren, eller offentligheden. Forstået på den måde, at en journalist meget gerne skulle være en objektiv stemme på offentlighedens vegne. Journalistens arbejde går ud på at stille de spørgsmål som offentligheden ønsker at få svar på. Afsenderen af en pressemeddelelse derimod, agerer på vegne af sig selv, en kunde eller en arbejdsgiver. Formålet med at udsende en pressemeddelelse er, at man har et budskab, eller en historie, som man ønsker at skabe opmærksomhed om. I modsætning til journalisten, så er afsenderen af pressemeddelelsen ikke objektiv i sin tilgang. I pressemeddelelsen ønsker man, at det firma som står som afsender, fremstår så positivt som mulig.  

Journalisten ønsker at afdække en sandhed, mens man i pressemeddelelsen skaber en vinkel, hvor man kun fokuserer på de dele af en historie, som man ønsker at fortælle.  

Tænk som en journalist  

Der er mange ligheder mellem en pressemeddelelse og en nyhedsartikel. Den første modtager af pressemeddelelsen er også typisk en journalist, som skal vurdere om din historie, eller dit budskab, er noget det pågældende medie, ønsker at bringe videre. Som bekendt så er journalister travle, og det er derfor begrænset, hvor meget tid de bruger på at læse den bunke af pressemeddelelser igennem, som de modtager hver eneste dag. Af denne grund, er det en god ide at du tænker som en journalist i udarbejdelsen af pressemeddelelsen.  

Du skal derfor, som man gør i nyhedsartikler, starte med det vigtigste. Sørg simpelthen for at få konklusionen af historien frem som det første, og kom de mere detaljerede oplysninger ind senere i teksten. Du skal tænke det sådan, at du skal fange læserens opmærksomheden i løbet af de første 3-4 linjer ellers er læseren allerede videre til næste historie.  

En anden grund til, at nyhedsartikler er opbygget på den måde, at det vigtigste kommer først, er at man skal have mulighed for at skære i historien bagfra, hvis den kommer til at fylde for meget.  

Pressemeddelelse – en nyhed serveret på et sølvfad 

Hvis du kan formå at skrive en veldrejet pressemeddelelse med en skarp vinkel, så er muligheden for at den bliver bragt videre i det pågældende medie absolut til stede. Hvis du har gjort arbejdet godt, så kan journalisten faktisk finde på at bringe hele pressemeddelelsen præcis som du har sendt den. Nogle gange sker dette også på grund af travlhed. Uanset, så er det selvfølgelig en fordel for dig, da du får dit budskab præsenteret lige sådan som du ønsket det. Nogle journalister kan også finde på at skære i pressemeddelelsen. Sandsynligvis vil de gøre det, ved at skære i teksten bagfra. Endnu en grund til at få det vigtigste præsenteret som det første.  

Når journalisten formidler din historie videre i medierne, så bliver din historie anset som at være en nyhedsartikel, som mediet mener er relevant for offentligheden.  

Hver gang du sender en pressemeddelelse, så skal du være forberedt på at blive kontaktet af en journalist, som kan have opfølgende spørgsmål til pressemeddelelsen. Hvis du har brugt citater fra relevante kilder i pressemeddelelsen, som anbefales, så skal du selvfølgelig også give journalisten kontaktoplysninger på de pågældende kilder. Det kan være en god ide at du aftaler med kilderne, hvornår de kan kontaktes, sådan at journalisten er sikker på at få fat på kilderne.

Pressemeddelelse – med hjælp af AI

Pressemeddelelser er en uundværlig del af moderne kommunikation, og med hjælp fra AI kan de nu udformes og distribueres mere effektivt end nogensinde før. Traditionelt set kræver udarbejdelsen af en pressemeddelelse en betydelig mængde tid og ressourcer. Journalister og PR-specialister skal nøje udforme teksten, sørge for at alle vigtige oplysninger er inkluderet, og sikre, at budskabet når de rette medier. AI-teknologier, som naturlig sprogbehandling og maskinlæring, kan automatisere mange af disse opgaver, hvilket sparer tid og reducerer omkostninger.

En af de mest bemærkelsesværdige fordele ved at anvende AI til pressemeddelelser er evnen til hurtigt at generere indhold, der er både relevant og engagerende. AI-drevne værktøjer kan analysere store mængder data for at identificere trends og nøgleord, der er populære i medierne. Dette gør det muligt at skræddersy pressemeddelelser, så de er mere tilbøjelige til at tiltrække opmærksomhed fra journalister og redaktører. Derudover kan AI også hjælpe med at optimere titler og introduktioner, så de fremstår mere fængende og informative.

Distributionen af pressemeddelelser kan også forbedres markant ved brug af AI. Traditionelle metoder kræver, at man manuelt sender pressemeddelelser til en liste over kontakter, hvilket kan være en tidskrævende proces. Med AI-baserede løsninger kan pressemeddelelser automatisk sendes til de mest relevante modtagere baseret på deres tidligere interesser og aktiviteter. Dette sikrer, at meddelelserne når de rette personer på det rette tidspunkt, hvilket øger chancerne for dækning og engagement. Samlet set revolutionerer AI måden, hvorpå pressemeddelelser skabes og distribueres, hvilket gør dem til et mere effektivt værktøj i moderne PR-strategier.

Opdateret: 14-05-2024

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen