Det kan være svært at få medierne til at opsnappe din historie, selv om du skriver en god og relevant pressemeddelelse. Det at skrive en pressemeddelelse som medierne får lyst til at gå videre med, er faktisk en kunstart.

Hvad gør en pressemeddelelse god?

Journalisten som læser din pressemeddelelse bruger nemlig ikke mere end et par minutter på at skimme den i gennem, før beslutningen om man går videre med historien eller ej, bliver taget. Du skal derfor gøre dig umage med at skrive en fængende og interessant pressemeddelelse, som fanger læseren ind ved første øjekast. Men hvordan gør man så det? Her får du gode råd til, hvordan du skriver en pressemeddelelse, som bliver opsnappet ved første øjekast.  

Skriv en skarp nyhed 

Journalisterne arbejder under hårdt pres, og tiden er derfor knap. En pressemeddelelse bliver derfor skimmet hurtig, ofte bliver pressemeddelelser sorteret ud fra, hvor fængende overskriften er. Faktisk skal du skrive en fængende overskrift allerede i emnefeltet på den e-mail, du sender, da dette er den første vurdering fra journalistens side, om det er noget han gider at bruge sin dyrebare tid på.  

Lav en fængende overskrift, som fortæller noget om budskabet. En pressemeddelelse skal være kort, med en vinkel, som er så tydelig, at modtageren straks forstår, hvad det handler om. Vinklingen er alfa og omega, og skal være helt klar og tydelig. En pressemeddelelse skal kun indeholde ét budskab. Hvis du har flere budskaber, eller vinkler, på en historie så kan du sende flere pressemeddelelser på samme sag, eller du kan prøve at vinkle samme sag, på forskellige måder, til forskellige medier.  

Skriv ikke en pressemeddelelse, som fylder mere end en side, og skriv kun om det som er relevant for det pågældende medie. Hvis du har supplerende informationer, eller mindre vigtige ting, så vedhæft det i e-mailen. Hvis pressemeddelelsen gør jobbet, så vil journalisten klikke sig videre, og læse det du har vedhæftet, på eget initiativ.  

Brug nyhedstrekanten 

I nyhedstrekanten så er indledningen selve konklusionen. For at fange læserens opmærksomhed, så starter du altså med det vigtigste. Nyhedstrekanten tvinger dig til at tænke på, hvad der er det vigtigste for læseren i den pågældende historie, eller i dit budskab. En journalist, som læser en pressemeddelelse, har travlt, og for at få mest mulig med på kortest tid, så gælder det om at gå direkte til det vigtigste, og have detaljerne med til sidst. En god pressemeddelelse starter derfor med en fængslende indledning med konklusionen, herefter kommer det, som er meget vigtigt, altså en form for opsummering. Hvor du efterfølgende kan skrive uddybende om det er som er vigtig eller mindre vigtig, altså de lidt mere kedelige detaljer. Husk at få med hvem, hvad, hvor og hvornår.  

En pressemeddelelse, er altså så godt som det modsatte af en akademisk artikel, da denne typisk starter med lange tekniske forklaringer og introduktioner, for så at afslutte med en velbegavet konklusion. I pressemeddelelsen er det for fuld skrue, fra starten.  

Selv om du skal sælge din historie, så er det vigtigt at huske på troværdigheden. Det er derfor ikke sådan at jo tykkere du smører på i pressemeddelelsen, jo større er mulighederne for at få historien afsat til medierne. Hvis mediet opdager at der er smurt for meget på i pressemeddelelserne, altså hvis vinklen simpelthen ikke holder trit med virkeligheden, så er dette dårlig for afsenderens troværdighed. Dette vil selvfølgelig gøre det sværere at nå igennem til det samme mediet næste gang. Det er nemlig en god ide at bygge en tillidsfuld og god dialog op med mediet, for at skabe et godt fremtidigt samarbejde.  

Skriv om aktuelle nyheder 

Journalisternes nyhedskriterier er Aktualitet, Væsentlighed, Identifikation og Sensation. Det kan derfor være en god ide, at du gennemtænker disse kriterier, inden du sender en pressemeddelelse afsted. Nyhedskriteriet er i det hele taget ret så vigtigt, i forhold til om medierne går videre med historien eller budskabet. Igen, det kommer an på vinklingen. Det kan være historien i sig selv er en aktuel nyhed, eller det kan være en begivenhed, som har mulighed til at blive til en historie. Hvis du skal skrive en pressemeddelelse som henviser til en undersøgelse, så er det vigtig at du vinkler pressemeddelelsen sådan, at journalisten kan se, hvordan dette kan blive til en relevant historie for det medie, som han arbejder for.  

For at skabe en aktualitet, så er det vigtig at du tænker over, hvornår du sender pressemeddelelsen afsted. Tænk på hvornår din historie er mest aktuel for modtageren. Er det sæson relateret, forholder du dig til årstider, eller er det andre ting som spiller ind. Hvis timingen er god, så er chancen for at blive opsnappet også god.  

Husk også at researche på mediet, som du sender pressemeddelelsen til, for at finde det mest relevante medie. Vurder også om du skal sende til lokalavisen, eller til landsdækkende medier. Hvis budskabet har stor tilknytning til lokalmiljøet, så er det oplagt at gå efter de lokale medier.  

Find det medie, som matcher dit budskab, eller historie, bedst mulig, da det er her du har størst mulighed for at komme ud til masserne. Det kan faktisk være rigtig skidt, hvis du sender pressemeddelelser ud til medier, hvor der ikke har nogen relevans, da de ikke vil bruge tid på din næste pressemeddelelse. 

Brug relevante kilder og citater 

Mange medier og journalister vil sætte pris på relevante og kvalificerede, kilder og citater i pressemeddelelsen. Dette viser professionalisme, og viser også at der er brugt tid på pressemeddelelsen. Det gør derfor arbejdet for journalisterne lettere. Hvis de vurderer, at du har citater med fra en troværdig kilde, så er mulighederne store for at de også vil blive brugt i mediet.  

Af denne grund skal du selvfølgelig huske at vedlægge kontaktoplysninger på kilderne, som bliver citeret, sådan at journalisten har mulighed for at bede om supplerende citater. Du skal selvfølgelig også huske dine egne kontaktoplysninger, og forberede dig på at blive kontaktet. Det kan være en god ide, hvis du forbereder dine kilder på at blive kontaktet af den pågældende journalist. Mange vælger at aftale med kilderne, hvornår de kan kontaktes og informere journalisten om dette. På denne måde er det lagt til rette for, at journalisten kan få fat på kilderne på det rette tidspunkt.  

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen