Prisen er uddelt af Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension som en anerkendelse af firmaets og chaufførernes målrettede arbejde på at skabe sikker og tryg transport.

PRESSEMEDDELELSE – Busselskabet AarBus vinder Sikker Trafik Erhverv-prisen 2022

Prisen til det århusianske busselskab AarBus (tidligere Aarhus Sporveje) blev uddelt på en trafiksikkerhedskonference tirsdag eftermiddag i København, hvor der var fokus på, hvordan erhvervslivet kan gøre deres kørsel og transport på vejene mere sikker.

Baggrunden for konferencen er, at der er ét erhvervskøretøj involveret i 1/3 af ulykkerne med dræbte, og tæt på hver 5. gang at en person kommer alvorligt til skade i trafikken, så er der et erhvervskøretøj involveret.

Derfor er der brug for, at virksomhederne arbejder målrettet med trafiksikkerhed, og det gør AarBus, lyder det fra juryen, der består af repræsentanter for Rådet for Sikker Trafik, brancheforeningen Forsikring & Pension, DI og politiet.

Prisen uddeles en gang om året til en virksomhed, der har gjort en særlig indsats for at gøre deres ansattes kørsel mere sikker. Tidligere har fx Arla Foods, Arriva, NorSea A/S, Fredsø Vognmandsforretning Aps vundet prisen.

Juryens begrundelse for at AarBus vinder Sikker Trafik Erhverv-prisen 2022:

Juryen lægger vægt på, at AarBus er lykkedes med sin indsats for at skabe og fastholde en meget høj sikkerhedsperformance gennem en bred vifte af tiltag, som AarBus har iværksat for at sikre såvel den generelle trafiksikkerhed som deres medarbejdere.

AarBus arbejder bevidst og målrettet for at sikre et højt uddannelsesniveau blandt sine 550 chauffører, så de er klædt på til at levere en tryg og sikker busrejse hver eneste dag. Det skal ses i lyset af den trafiksikkerhedsmæssigt yderst væsentlige – og vanskelige – opgave i bytrafikken at stå for den kollektive transport, hvor AarBus hver dag leverer 100.000 rejser og tilbagelægger mere end 40.000 km.

Efteruddannelsestilbud i AarBus omfatter kurser inden for sikkerhed, kommunikation, konflikthåndtering, manøvrering og mental køreteknik. Gensidig tillid, positiv energi, samarbejde og fælles opgaveforståelse, tydelig ledelse og inddragelse af medarbejdere i udviklingen af virksomheden, er grundlæggende for AarBus.

Juryen bemærker, at AarBus ledelse ser det som sit ansvar at understøtte chaufførens daglige opgaver ved at sikre materiel, forestå ansvarlig oplæring, skabe optimale rammer for hver enkelt linje og opstille tydelige retningslinjer for adfærd. Det omfatter alt fra hastighed, opmærksomhed og rusmidler. AarBus ledelse inddrager aktivt værksted og chauffører og deres erfaringer i forhold til centrale trafiksikkerhedsaspekter og der står respekt om chaufførernes opgaver og rolle som hensynsfulde ambassadører for virksomheden. Et højt og frekvent niveau for servicering af de knap 200 busser sikrer, at alt materiel lever op til gældende forskrifter.

Det er afgørende for valget af AarBus som vinder, at virksomheden arbejder ud fra en gennemarbejdet kvalitets- og servicestrategi, som er udviklet i tæt samarbejde med chaufførerne. En strategi, der sætter rammerne for ansvarlig adfærd og som er tilgængelig for offentligheden. AarBus kan dokumentere positive effekter af sine trafiksikkerhedsindsatser: De materielle og personlige skader er yderst sjældne og medarbejdertilfredsheden er høj.

Erhvervskøretøjer spiller en vigtig rolle for den danske trafiksikkerhed, og det er vigtigt at virksomheder tør gå forrest og vise nye veje til bedre trafiksikkerhed, bedre miljø og sundhed.

AarBus er et lysende eksempel for andre virksomheder at følge. Tillykke med prisen.

Fakta:

AarBus har 184 busser og 620 ansatte, hvoraf de 544 er buschauffører.

PRESSEMEDDELELSE: Så mange kører bil, når de har drukket

Kilde / Logo / Foto: Rådet for Sikker Trafik

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen