Byggeriet kom rigtig godt fra start i 2020 med det højeste antal beskæftigelse i tolv år. Men Danmarks Statistiks opgørelse stammer fra medio februar og således fra før coronakrisen. Den gode start på året ændrer ifølge Dansk Byggeri desværre ikke på, at dansk økonomi nu er i recession, og at byggeriet vil opleve en særdeles stor nedgang i resten af 2020.

Ifølge Danmarks Statistik var der i 1. kvartal 2020 i alt 180.700 beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen, når der korrigeres for sæsonudsving. Det er en flot stigning på 1.700 beskæftigede i forhold til 4. kvartal 2019.

– Den kvartalsvise byggebeskæftigelse – populært kaldet byggeriets ”kongetal” – nåede i 1. kvartal 2020 at ramme det højeste niveau i tolv år. Men Danmarks Statistiks tal stammer fra en tælling den midterste onsdag i kvartalet, dvs. 12. februar, og på det tidspunkt var coronavirus stadig blot et lokalt fænomen i en kinesisk provins, siger Dansk Byggeris cheføkonom Bo Sandberg.

Efter seks års ubrudt opsving nåede byggeriet således også at komme rigtig godt fra start i 2020. Før corona var der ifølge Dansk Byggeri lagt an til en blød landing i løbet af 2020 med et boligbyggeri, der havde nået toppen, og et anlægsmarked, hvor der i de senere år er afsluttet flere store vej- og baneprojekter, end der påbegyndes. Til gengæld var renoveringsmarkedet i solid vækst.

Superhospitaler og mange nye boliger

– Selvfølgelig kan man godt glæde sig over, at bygge- og anlægsbranchen nåede at runde 180.000 beskæftigede før coronakrisen satte ind. Men det er en fortælling, som unægtelig allerede nu føles som meget længe siden, da dansk økonomi pludselig befinder sig midt i en recession, der i sin dybde er værre end finanskrisen, og som byggeriet derfor heller ikke går fri af, siger Bo Sandberg.

– Ifølge Danmarks Statistik var det især nybyggeriet, der boostede beskæftigelsen i 1. kvartal. Der blev forsat bygget mange nye boliger, og der var igangværende arbejde på flere superhospitaler. Dermed var der hele 13 procent flere beskæftiget med nybyggeri i 1. kvartal 2020 end i tilsvarende kvartal året før, siger Dansk Byggeris cheføkonom.

Katastrofeopbremsning

De flotte 1.kvartalstal for byggebeskæftigelsen må dog ifølge Dansk Byggeri ikke overskygge, at vi nu pludselig befinder os i en voldsom økonomisk krise, som også de politiske initiativer skal afspejle.

– Vi er vidner til en katastrofeopbremsning i dansk økonomi og på vores eksportmarkeder, som ikke er set lignende i nyere historie og i hvert fald ikke siden verdenskrisen i 1930´erne. I byggeriet er det især private renoveringsprojekter og erhvervsbyggeriet, der rammes. Derfor er det vigtigt med næste bølge af politiske initiativer, herunder grydeklare renoveringsprojekter i den almene boligsektor for mange milliarder, som tilmed ikke engang belaster statskassen, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

Dansk Byggeri kommer i maj med en ny prognose for 2020 og 2021, hvor der er taget højde for den nye corona-situation.

Kontakter

Cheføkonom i Dansk Byggeri Bo Sandberg, bsa@danskbyggeri.dk, telefon 28 50 38 19
Pressekonsulent i Dansk Byggeri Anette Sørensen, ans@danskbyggeri.dk, telefon 30 36 02 65

Pressemeddelelse - Dansk Byggeri - Logo

Kilde / Logo: Dansk Byggeri

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen