Genève, 5. november, 2021 – Med afslutningen af den første del af den fjerde partskonference i Minamata-konventionen om kviksølv (COP4), afholdt online 1.-5. november, kommer reguleringen af tandamalgam i fokus. FN-konventionen opfordrer parterne til at reducere kviksølvemissioner og også reducere brugen af amalgamfyldninger, som består af 50 % kviksølv. Som forberedelse til anden del af COP4 på Bali i marts 2022 har både Minamata-konventionens sekretariat og WHO offentliggjort nye dokumenter. Der arbejdes på en beslutning om at afslutte brugen af amalgam.

Mange lande har allerede udfaset brugen af tandamalgam, i det mindste hos børn og andre sårbare befolkningsgrupper. Nu anmoder den afrikanske region om at inkludere en generel udfasning i Minamata-konventionen. Den Europæiske Union opfordrer til at tilpasse konventionen til den europæiske standard som et første skridt. I Europa har brugen af amalgam til børn, gravide og ammende mødre været forbudt siden 2018.

På baggrund af input fra parter og andre interessenter har Minamata-sekretariatet udarbejdet en rapport med ajourførte oplysninger om kviksølvfrie alternativer til amalgam. Det hedder, at kviksølvfrie fyldninger, såsom kompositter eller glasionomercementer, “har tilfredsstillende mekaniske egenskaber og kræver mindre hulrumsforberedelse end amalgam”, “er allerede meget brugt”, og “prisforskellen er relativt lille.”

WHO offentliggjorde på sin side resultaterne af en uformel global høring af politikere indenfor den offentlige tandsundhed (2021), og konkluderede: “Konsultationerne […] gør det klart, at en gradvis reduktion og endda udfasning af brugen af tandpleje amalgam er muligt, især da der i stigende grad er mere effektive, omkostningseffektive og brugervenlige alternativer til rådighed.”

I WHO-undersøgelsen rapporterede 14 % af alle lande yderligere, at de allerede fuldstændigt havde udfaset brugen af tandamalgam. I Europa og Amerika har op til to tredjedele enten udfaset brugen eller forventes at gøre det i 2025. Som forberedelse til den globale udfasning af amalgam sendte WHO følgelig et signal ved at tilføje glasionomercementer til listen over væsentlige lægemidler i begyndelsen af oktober.

“Vi opfordrer indtrængende alle interessenter til at tage disse nye oplysninger i betragtning. De bekræfter, at kviksølvfrie alternativer er effektive, tilgængelige og overkommelige,” siger Charlie Brown, præsident for World Alliance for Mercury-Free Dentistry, en global koalition på mere end 50 NGO’er, som arbejder på at stoppe brugen af amalgam.

Dr. Graeme Munro-Hall, Chief Dental Officer i World Alliance for Mercury-Free Dentistry bekræfter, “Det er på tide at følge videnskaben og udfase dental amalgam. Det er et forældet materiale, og der er ikke længere behov for det i moderne tandpleje.”

Dominique Bally, direktør for African Center for Environmental Health, forklarer den afrikanske regions anmodning om udfasning: “udfasning af amalgam er især vigtigt for udviklingslande, hvor vi ikke har nogen infrastruktur til at indsamle, transportere og opbevare kviksølvaffald fra amalgam. Vores ressourcer vil bruges mest omkostningseffektivt, hvis vi går over til kviksølvfrie alternativer.”

Siddika Sultana, direktør for Asian Center for Environmental Health, adresserer det europæiske forslag og bemærker: “Brugen af kviksølvfri tandfyldninger er afgørende for sundheden hos kvinder og børn, som er særligt sårbare over for de neurotoksiske virkninger af kviksølv fra amalgam, uanset om det er implanteret i deres tænder eller forurener deres miljø.”

“Det er meget velkomment at se EU bane vejen for kviksølvfri tandpleje på verdensplan. Men for at kunne udfylde sin førende rolle i at slå til lyd for et giftfrit miljø, må Unionen tage det næste skridt og forpligte sig til foranstaltninger til udfase amalgam generelt,” insisterer Florian Schulze, direktør for European Center for Environmental Medicine, i lyset af konferencen på Bali.

Further Information:

Proposals for amendments to annexes A and B to the Minamata Convention on Mercury:
https://www.mercuryconvention.org/sites/default/files/documents/working_document/4_26_Amendment Proposals.English.pdf

Information on dental amalgam compiled by the Secretariat of the Minamata Convention:
https://www.mercuryconvention.org/sites/default/files/documents/working_document/4_5_DentalAmalgam.English.pdf

Dental Amalgam: Information from the World Health Organization:
https://www.mercuryconvention.org/sites/default/files/documents/information_document/4_INF26_DentalAmalgamWHO.English.pdf

WHO: Alternative to Dental Amalgam becomes Essential Medicine:
https://environmentalmedicine.eu/news/who-adds-alternative-to-dental-amalgam-to-the-list-essential-medicines/

Contacts:

Florian Schulze, Tel: +49(0)178/1812729
Managing Director, European Center for Environmental Medicine
Florian.schulze@envmed.org
www.environmentalmedicine.eu

Charles Brown
President of the World Alliance for Mercury-Free Dentistry
charlie@mercury-free.org
https://mercuryfreedentistry.net/

PRESSEMEDDELELSE – Global udfasning af tandamalgam (kviksølv) inden for rækkevidde

Kilde /Logo: Foreningen mod Skadeligt Dentalmateriale

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen