Kribler det i fingrene, når du tænker på staudebede, urtehave og dit eget lille grønne frimærke midt i den danske natur? Hos Danske BOLIGadvokater oplever man en stigende interesse for køb af sommer- og kolonihavehuse.

PRESSEMEDDELELSE – Hvad bør man vide som køber af et kolonihavehus?

Når man taler om kolonihavehuse, skelner man mellem selve kolonihaven (grunden) og eventuel bebyggelse (kolonihavehuset). Når man køber et kolonihavehus, ligger det oftest på lejet jord. Man køber derfor kun selve bygningen af den tidligere ejer, mens man overtager lejemålet til grunden af kolonihaveforeningen. Lejer man en tom grund med det formål at bygge et helt nyt kolonihavehus, er man forpligtet til at overholde eventuelle rammer for, hvad man må bygge i den specifikke kolonihaveforening.

Overvejer man at købe et kolonihavehus, skal man være opmærksom på en række forhold. Det er eksempelvis vanskeligt at opnå realkreditlån til køb af et kolonihavehus. Dette skyldes, at banken kan have svært ved at opnå pant i en bolig på lejet grund og derfor ikke kan stille den nødvendige sikkerhed. ’’Har man ikke pengene sparet op, vil det ofte være nødvendigt at optage et banklån, som typisk har en højere årlig rente. Der kan ligeledes være tinglyst gæld i huset eller der kan foreligge planer med grunden, som vil få lejen til at stige, f.eks. tilslutning til kloaknettet’’, fortæller Niels Erlandsen, advokat og formand for Danske BOLIGadvokater.

Flere kolonihaveforeninger er medlem af Kolonihaveforbundet, hvilket sætter et loft for, hvor meget et kolonihavehus må koste. Køber man et kolonihavehus, som er medlem af forbundet, med ønsket om at renovere og bygge om, er det vigtigt at vide, at man sandsynligvis ikke kan tjene forbedringerne hjem, når man engang ønsker at sælge. ’’Der er også flere eksempler på ulovligt opførte huse, hvor bebyggelsesprocenten ofte er overtrådt’’, fortæller Niels Erlandsen.

Søg rådgivning og husk advokatforbeholdet

Det er surt at opdage, at man har overset noget afgørende om kolonihavehuset, når først man har underskrevet købsaftalen. For at sikre, at der er orden i sagerne – både juridisk og økonomisk – kan man med fordel søge professionel rådgivning hos en BOLIGadvokat, som kan give det nødvendige overblik over den konkrete ejendom, den tilhørende forening og hvad købet indebærer. Har man allerede drømme kolonihavehuset indenfor rækkevidde, bør man sørge for at få tilføjet et advokatforbehold i købsaftalen. Advokatforbeholdet giver køber 3-5 dages ekstra betænkningstid og muligheden for at fortryde gratis, hvis man – indenfor 6 hverdage – skifter mening og vil ud af handlen.

PRESSEMEDDELELSE: Flere sommerhuskøbere end nogensinde – er du klædt godt nok på?

Kilde / Logo / Foto: Danske BOLIGadvokater

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen