Oplæg til debat i DET GRØNNE TELT på årets Folkemøde i Odsherred 11. juni 2023 på den Rytmiske Højskole, Jyderupvej 18, 4560 Vig.

Mange har sikkert oplevet hvordan mulighederne for at fiske i Isefjorden er gået alvorligt tilbage gennem de senere år. Det er slet ikke galt alle steder, men for eksempel i området ud for Holbæk havn og i nogle af de lukkede vige er det blevet meget svært at fange fisk. Torskene er stort set væk og det betyder at krabberne kan brede sig uhæmmet. Siden den tørre og varme sommer i 2018 er ålegræsset dødt mange steder og dermed bliver de svært for fiskeynglen at finde skjulesteder og noget at leve af. For nu bare at nævne et par af problemerne.

I forsøget på at skabe opmærksomhed omkring dette problem har DN-afdelingerne omkring Roskilde fjord og Isefjorden etableret et netværk, hvor vi vil arbejde for en mere omfattende indsats for at forbedre tilstanden. Vi forventer at arrangere en konference for de berørte kommuner, landbruget og andre interessenter senere på året eller i starten af 2024. Undervejs til dette, vil vi lave forskellige aktiviteter som kan give fokus på sagen.

Ved Folkemødet i Odsherred har vi derfor inviteret Dennis Lisberg fra DTU Aqua til at holde et lille oplæg. En af udfordringerne er at vi skal dele fjorden – og der er jo mange interessenter. Fra kommunerne som gerne vil kunne aflede regnvand og renset spildevand til folk der vil fiske eller bare nyde at kunne færdes på eller ved fjordene. Også landbruget vil gerne fortsætte med at aflede vand fra deres marker til fjordene og herved følger så en del næringssalte som giver øget algevækst.

Som bruger af fjorden har vi inviteret marinbiolog Gunni Ærtebjerg som gennem flere år har forsøgt at leve af fisk fra fjorden – og som har arbejdet med de danske havområder gennem det meste af sin karriere. Gunni vil give sit bud på hvad problemerne skyldes og hvad det vil kræve at løse dem.

En anden bruger er Simon Weber Marcussen fra Dansk Tang, som vil fortælle om deres interesser og udfordringer med fjorden.

Som repræsentant for kommunerne har vi inviteret Rasmus Kruse fra Odsherred kommune til at give sin vinkel på sagen. Rasmus vil bl.a. fortælle hvor meget det rensede spildevand betyder. Dette emne har Claus Thorsen fra Odsherred Forsyning formodentlig også synspunkter på.

Endelig har vi inviteret Anders Mortensen fra Odsherred Landboforening til at fortælle hvad landbruget i området vil gøre for at reducere deres belastning af fjordene med næringssalte og pesticider. 

Så der er lagt op til en spændende snak på Folkemødets tema om ’Det gode liv i Isefjorden’.

Henrik Grüttner, 31.05.2023

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen