Debat i det teltet DET GRØNNE LIV på årets Folkemøde i Odsherred 11. juni 2023 på Den Rytmiske Højskole, Jyderupvej 18, 4560 Vig.

Landarealerne i Odsherred kommune er under et pres fordi vi gerne vil så mange ting. Vi har brug for plads til landbrug, byer, sommerhuse, veje og natur – og nu giver klimaet nye behov; nemlig plads til mere skov og til anlæg for vedvarende energi.

Byrådet i kommunen har derfor besluttet at få udarbejdet et tillæg til kommuneplanen som skal definere nye rammer for placering af (mere) skov og placering af solceller og vindmøller.

Som det er nu, ligger Odsherred kommune langt nede af listen over kommuner med vedvarende energianlæg – vistnok nr. 68. Det kan vi jo ikke være tjent med i det lange løb, så det er godt at kommunen prøver at finde gode arealer til formålet. Vi har også ret begrænset mængde skove, så det er der bestemt også brug for mere af. Men hvilke principper skal bringes i anvendelse når disse arealer skal findes. Det er det der skal diskuteres på Folkemødets session om ’Det gode liv med jorden’.

Benjamin Bergkvist Kryger-Jensen fra Odsherred kommune vil indlede med at fortælle om det arbejde kommunen har sat i gang. Derefter vil Martin Hedevang Andersen fra Landskabsarkitektforeningen fortælle om de 10 dogmer for placering af solcelleanlæg som foreningerne i de nordiske lande har defineret. Til at kommentere videre på disse tilgange har vi inviteret Anders Mortensen fra Odsherred Landboforening, Claus Thorsen fra Odsherred Forsyning, Henrik Grüttner fra DN i Odsherred og Lotte Rømer fra Skovgro.

Spørgsmålene bliver blandt andet; Kan landbruget afsætte plads til anlæg for vedvarende energi og hvad vil det kræve? Kan der tænkes i kombinerede løsninger, hvor landbrug og energianlæg kombineres? Hvad tænker forsyningen om vedvarende energi? Vi kan vel næppe forestille os at vi vil få al vores energi fra nabokommunerne? Hvordan udnytter vi skov til også at passe på grundvandet og skabe mere og bedre natur?

Henrik Grüttner, 30-05-2023

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen