Tirsdag bød på godt nyt for 26 initiativer i landdistrikterne og på småøerne. De har nemlig fået støtte fra Erhvervsministeriets Landdistriktspulje, som for første gang uddeles under en grøn overskrift.

PRESSEMEDDELELSE: Millioner på vej til grønne initiativer i landdistrikterne

Der er 7,9 millioner kroner på vej til grønne løsninger i landdistrikterne og lokale initiativer på små-øerne fra Erhvervministeriets Landdistriktspulje.

Et Klimatorium i Lemvig vil lave en udstilling med titlen ”Vand uden grænser”, hvori innovative løsninger på klimaudfordringer relateret til vand bliver fremvist. I Syddjurs Kommune skal et projekt konkretisere FNs verdensmål gennem omdannelsen af en gammel idrætshal til ”Verdensmålenes Hus”. Og i Thisted ønsker foreningen Hannik med Energipunkt Frøstrup at gøre det mere attraktivt at bo i landdistrikterne ved blandt andet at styrke det lokale samarbejde omkring udviklingen af nye energiløsninger.

Sådan lyder tre af de i alt 15 forsøgsprojekter i landdistrikterne, der tirsdag fik tildelt midler fra Erhvervsministeriets Landdistriktspulje.

Der bliver i alt uddelt 5,2 millioner kroner i støtte til forsøgsprojekter, mens 11 projekter på de små øer får 2,7 millioner kroner til initiativer, som kan forbedre levevilkårene på de små øer. I alt er der 7,9 millioner kroner på vej til grønne løsninger i landdistrikterne og lokale initiativer på småøerne.

Det er første gang, ministeriet uddeler midler fra Landdistriktspuljen under det grønne tema ”Udvikling af bæredygtige og grønne løsninger i landdistrikterne”.

– Vi har givet Landdistriktspuljen en grøn overskrift i denne ansøgningsrunde, fordi vi gerne vil være med til at kickstarte den grønne omstilling i landdistrikterne. Det er de lokale, der bedst kender deres egne nærområders udfordringer og muligheder. Det er derfor også dem, der som regel får de bedste idéer til nye tiltag. Det skal vi selvfølgelig bakke op om, og her er Landdistriktspuljen et rigtig godt redskab, udtaler erhvervsminister Simon Kollerup i en pressemeddelelse.

Hos Landdistrikternes Fællesråd glæder det formand Steffen Damsgaard, at der nu bliver sat skub under landdistrikternes grønne ambitioner.

– Skimmer man listen over de 15 forsøgsprojekter i landdistrikterne, som tirsdag er blevet tilgodeset, er der grund til optimisme. Det skinner igennem, at landdistrikternes ildsjæle og lokale organiseringer i den grad er klar til at levere lokale svar på klimaudfordringerne, siger Steffen Damsgaard.

Ansøgningsfrist og tema for Landdistriktspuljens næste ansøgningsrunde vil blive meldt ud i starten af 2020. I denne ansøgningsrunde har Erhvervsstyrelsen modtaget 101 ansøgninger fra hele landet. Samlet set er der søgt om støtte for 33 mio. kr.

Se de 15 forsøgsprojekter her.
Se de 11 ø-projekter her.

PRESSEMEDDELELSE: Millioner på vej til grønne initiativer i landdistrikterne

Kilde / Logo / Foto: Landdistrikternes Fællesråd

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen