Danmark ligger kun midt i EU-feltet, når det gælder udledningen af CO2 per indbygger. Ifølge TEKNIQ Arbejdsgiverne understreger nye tal fra Danmarks Statistik behovet for at udskifte teoretiske målsætninger med konkret handling.

PRESSEMEDDELELSE: Vi er slet ikke så grønne endda

Kilde: Danmarks Statistik (tal medregner ikke international transport).

Danskerne er meget tæt på gennemsnittet i EU, når det gælder vores udledning af drivhusgasser. Ifølge nye tal fra Danmarks Statistik udledte hver dansker 8,9 ton CO2-ækvivalenter i 2018, hvilket altså placerer os midt i feltet blandt de europæiske lande.

”Tallene skubber alvorligt til forståelsen af, at Danmark hører til blandt bannerførerne for den grønne omstilling. I øjeblikket er vi fuldstændig gennemsnitlige, og der er brug for konkret politisk handling, hvis vi vil rykke os længere frem i klimafeltet,” siger Simon O. Rasmussen, underdirektør hos TEKNIQ Arbejdsgiverne, der repræsenterer cirka 4.100 virksomheder indenfor el, vvs og metal.

CO2-duksen i opgørelsen fra Danmarks Statistik er Sverige, som er nede på 5,4 ton udledte CO2-ækvivalenter per indbygger. Men også lande som Rumænien, Kroatien og Schweiz klarer sig bedre end Danmark.

”Forhåbentlig kan tallene være en øjenåbner for ikke mindst politikerne. Vi oplever i øjeblikket en strøm af målsætninger og gode intentioner, mens det kniber mere med at komme med konkrete initiativer, som kan sikre, at vi eksempelvis når regeringens egne mål om en reduktion af CO2-udledningen på 70 procent. Der er behov for, at man fra politisk side nu sætter handling bag de mange store ord, så vi sideløbende med at udbygge produktionen af vedvarende energi også reducerer vores samlede energiforbrug. For de politiske ambitioner rækker jo langt videre end til at være gennemsnitsgrønne på EU-plan,” siger Simon O. Rasmussen og uddyber:

”Vi oplever særligt, at hele energieffektiviseringsindsatsen i øjeblikket nedprioriteres i den politiske debat. Det er der brug for at ændre. Den billigste og mest miljørigtige energi er fortsat den, vi ikke bruger,” understreger Simon O. Rasmussen.

Pressemeddelelse - TEKNIQ Arbejdsgiverne - Logo

Kilde / Logo: TEKNIQ Arbejdsgiverne. Grafik: Danmarks Statistik.

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen