Med godkendelsen af KP19 for Københavns Kommune 27. februar, er København nu kommet tættere på at få en grøn, moderne bydel. Nu kan grundejerne, DSB Ejendomme og Freja ejendomme, tage de næste skridt frem mod at realisere visionerne for Jernbanebyen – det ca. 400.000 kvm. store areal omkranset af hhv.Vasbygade, Enghavevej og Ingerslevsgade.

PRESSEMEDDELELSE: Jernbanebyen – København tættere på grøn, moderne bydel

Fotokreditering: Eagle Luftfoto

I tæt samarbejde med blandt andet Københavns Kommune planlægger DSB Ejendomme og Freja ejendomme en konkurrence om en helhedsplan for Jernbanebyen senere i år, Helhedsplanen skal fastlægge de overordnede konturer og anvendelsesmuligheder for området, som senere vil blive konkretiseret i en eller flere lokalplaner. Det vil muliggøre nyt byggeri og transformation af en del af de eksisterende DSB-bygninger.

Parallelt med disse omfattende aktiviteter vil grundejerne afholde møder og events med borgere og andre interesserede, der kan indgå i en dialog med grundejerne, ligesom man planlægger at nedsætte et advisory board bestående af fageksperter fra en bred vifte af brancher.

Ambitiøs vision om et grønt og aktivt fællesskab

Grundejerne har en klar vision om, at Jernbanebyen skal være en bydel for alle. En moderne bydel med høj arkitektonisk kvalitet, der rummer alt det man i dag forbinder med en bydel i København: Boliger med blandede ejerformer og størrelser, der skal bidrage til diversiteten blandt bydelens beboere, varieret detailhandel, erhverv, kommunale institutioner og skole, boldbane samt kollektiv trafik.

Carsten Rasmussen, dir. i Freja siger:

“Der skal bygges en ny bydel fra bunden, og vi ønsker at sætte barren højt fra starten, og vi håber og tror på, at Jernbanebyen bliver et tilløbsstykke, der ikke kan sammenlignes med andre bydele i København. Vi forestiller os en bydel baseret på bæredygtige og klimavenlige principper, hvor det grønne og aktive fællesskab er i højsædet. Jernbanebyen skal være en urban, grøn bydel med grønne områder, hvor bydelens forskelligartede kvarterer bindes sammen via sti- og cykelforbindelser,” siger han og fortsætter:

”Fællesskabet og det sociale liv skal være i højsædet, og det skal understøttes af en alsidig arkitektur, der ikke blot skaber nye boligformer på tværs af generationer, men også små oaser i byrummet, der giver plads til både rekreation, fysiske aktiviteter og fællesarrangementer mellem beboerne, og så ser vi gerne, at man nogle steder gentænker de klassisk, lukkede gårdrum og åbner dem op til fordel for grønne fællesrum.”

Færre biler og mere grøn transport

Såvel beboere som ansatte i Jernbanebyen kommer til at nyde godt af en optimal placering i forhold til både Metro og S-tog, og områdets nærhed til kollektiv trafik betyder, at biltrafikken vil blive minimeret i Jernbanebyen. Med fælles, centralt placerede P-anlæg vil færre parkerede biler optage mindre af byens rum, og i stedet vil der skabes plads til byliv og aktiviteter.

Søren Beck-Heede, adm. dir. i DSB Ejendomsudvikling siger:

“Vi ønsker, at der i Jernbanebyen kommer særligt fokus på det moderne byliv med blandede boformer og grøn transport med delebilsordninger, elbiler og bycykler samt grønne cykel- og gangstier. Vi har en unik mulighed for at indtænke den grønne transport fra starten ved planlægningen af Jernbanebyen, og vi er overbeviste om, at de planer vil vække genklang hos rigtig mange. Endvidere vil vi udnytte de muligheder ny teknologi tilfører ejendomsområdet til at effektivisere både anlægs- og driftsfasen.”

Erhvervsliv og beboere kan få større gavn af hinanden

Jernbanebyen bliver en attraktiv bydel ikke kun for fremtidens beboere og københavnerne, men i særdeleshed også for detailhandel og erhvervslivet. Virksomhederne bliver en del af et helt nyt og spirende erhvervsmiljø, der kommer til at tiltrække både de helt store, etablerede virksomheder og de unge virksomheder med rødder i startup-miljøet. Samtidig kommer man som virksomhed til at nyde godt af den centrale placering i København med Metro, S-tog og Hovedbanegård i umiddelbar nærhed.

Søren Beck-Heede fra DSB Ejendomsudvikling siger:

“ Vi ser gerne, at Jernbanebyen bliver et sted, hvor beboere og erhvervsliv kan få mere gavn af hinanden. Måske virksomheder kunne åbne op for kantine, møderum eller fitnessrum til områdets beboere, og virksomheder og uddannelsesinstitutioner i Jernbanebyen kunne få gensidig gavn af hinanden i forhold til skolepraktik, temaundervisning og andre typer samarbejder.”

Et sted i Jernbanebyen har man allerede taget hul på de ideer og er ved at føre dem ud i livet. I de gamle trælader i bunden af Otto Busses Vej finder man BaneGaarden – hovedstadens nye, grønne fyrtårn. På BaneGaarden kommer den sociale sammenhængskraft og livet i lokalsamfundet i første række; et nyt fællesskabsfremmende miljø, hvor fødevareiværksættere, bæredygtige start ups og lokale mødes. På BaneGaarden får man mulighed for at inspireres af planter, gastronomi og kulturelle oplevelser. Man får lyst til at komme tilbage, hente viden og inspiration til en grønnere hverdag. Istandsættelsen af træladerne finder sted i et samarbejde mellem DSB Ejendomme, Realdania og BaneGaarden ApS.

CPH Village, som står bag studieboligerne på Refshaleøen, flytter også ind i de grønne områder på Otto Busses Vej, hvor de vil bygge en studielandsby. Studieboligerne bliver bygget i træ, og landsbyen skal udvikles i harmoni med området.

PRESSEMEDDELELSE: Jernbanebyen – København tættere på grøn, moderne bydel

Kilde / Logo: Freja Ejendomme. Foto: Eagle Luftfoto

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen