Falck fylder nu det 100 % fossilfrie HVO100 Biodiesel på udvalgte sygetransporter, som kører i Region Hovedstaden. Det kan reducere CO2-udledningen med op til 90 % sammenlignet med traditionel diesel. Ambitionen er at omstille Falcks køretøjer, inklusive ambulancer, til mere bæredygtige løsninger.

PRESSEMEDDELELSE – Falck tester fossilfri biodiesel

Transport er en væsentlig del af Falcks kerneforretning, men også den største synder, når det gælder CO2-udledning. Falck arbejder derfor målrettet på at reducere den samlede CO2-udledning af virksomhedens flåde over de kommende år, og tester HVO100 Biodiesel på forskellige typer køretøjer.

Vi arbejder målrettet mod at reducere vores CO2-udledning, blandt andet gennem digitalisering og skift til elektriske køretøjer, hvor det er muligt. Til vores ambulancer og andre tunge køretøjer er biodiesel en attraktiv løsning. Vi er meget glade for med testen, allerede her på den korte bane, at kunne tage et vigtigt skridt væk fra de fossile brændstoffer, siger Falcks administrerende direktør Jakob Riis.

Virksomheden ser også med interesse på alternative transportformer med mindre påvirkning, hvor Falck allerede er langt med at undersøge mulighederne inden for dronetransport.

HVO100 rammer plet i markedet

Q8 leverer deres produkt, HVO100 Biodiesel, til Falck via flere af deres syv HVO100-anlæg og til hjemmetank, og hos Q8 kan de se, at HVO100 rammer et behov hos mange af deres kunder.

– Vi oplever stor interesse for mange forskellige alternative drivmidler, men HVO100 rammer plet i markedet lige nu, hvor mange kunder har en vognpark af dieselbiler med lang levetid, siger Helle Dahlgren Skov, Director Retail & Associations fra Q8, og fortsætter:

– HVO100 kan tankes på Falcks eksisterende bilflåde, så omstillingen til fossilfrihed kan ske fra dag til dag. Vi er glade for at være med på kundens omstilling til fossilfrihed, som er helt i tråd med vores eget mål om at være klimaneutrale i hele værdikæden inden 2045. Ambition er at bidrage til den omstilling på en måde, så det ikke påvirker deres mulighed for mobilitet undervejs, siger hun.

Fakta:

  • HVO100 er et 100 % fossilfrit alternativ til diesel
  • HVO100 reducerer CO2-udledningen med op til 90 %, sammenlignet med konventionel diesel og NOx med op til 10 %
  • HVO100 ligner rent kemisk almindelig diesel, og derfor er det muligt at skifte frit mellem og eventuelt blande HVO og diesel
  • Q8’s HVO100 Biodiesel er baseret på slagteaffald primært fra industri og slagterier og dermed restprodukter som ikke er brugbare som fødevarer
Pressemeddelelse - Falck - Logo

Kilde / Logo / Foto: Falck

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen