For at gøre klar til Hovedstadens Letbane skal HOFOR både lægge nye rør og flytte flere rør i Herlev.

PRESSEMEDDELELSE: HOFOR flytter rør i Herlev

Letbanen skal etableres i Herlev Ringvej – fra det nye kryds med Lyskær i syd til Kagsåen og af- og tilkørslerne til motorvejen i nord – i alt ca. 3 km igennem Herlev Kommune. Ringvejen bliver på noget af strækningen flyttet lidt ud til siderne, så Letbanen kan være i midten.

Inden Hovedstadens Letbane kan udføres, skal HOFOR omlægge vejafvandingen i Ringvejen, så regnvandet også i fremtiden bliver ledt væk. Den nye vejafvanding er forberedt til fremtiden, så den kan håndtere op til en 10-års regn uden oversvømmelser hverken på vejen eller i regnvandskloakkerne, som modtager vandet fra Ringvejen.

Rør med 1,4 meter i diameter

Det er store rør, der bliver lagt i jorden – op til 1,4 meter i diameter – derfor vil arbejdet med at lægge rørene i jorden også fylde meget i Ringvejen. Mens HOFOR graver, vil der stadig være 2 vognbaner i hver retning, men HOFOR opfordrer alle trafikanter til at være opmærksomme, især ved lyskryds, da forholdene i krydsene – for både gående, cyklister og bilister – vil blive ændret, mens gravearbejdet foregår.

HOFOR startede 1. juli 2019 i Elverparken ved Tornerosevej, fortsatte med at grave på tværs af Ringvejen lige nord for krydset Hjortespringvej og Tornerosevej, og er nu i gang med gravearbejde nordpå op til krydset ved hospitalets hovedindgang og Tornerosevej. HOFOR forventer at være færdig inden december 2019 med den strækning. Gravearbejdet på tværs af Ringvejen blev lavet om natten for at mindske generne for trafikken.

HOFOR skal grave på tværs af Ringvejen flere steder i Herlev, og igen for at mindske generne for trafikken, vil krydsningerne blive lavet om natten, i forbindelse med helligdage eller ferieperioder, som for eksempel vinterferien i februar 2020.

Mange typer rør skal flyttes

Det var planlagt, at gravearbejder ud for Netto på Kantatevej samtidig skulle være startet 1. juli. Men planerne blev ændret, da der blev fundet meget dårlig jord, så både hvordan og hvornår, gravearbejdet skulle udføres, er blevet ændret. Gravearbejdet ved Kantatevej er nu kommet i gang og forventes at blive afsluttet i starten af december 2019.

Der er mange andre ledninger, der også skal flyttes, før letbanen kan laves – både elkabler, telefonkabler osv. Det er derfor et stort puslespil, hvor, hvordan og hvornår ledningerne kan flyttes. Derfor kan HOFORs gravearbejder ikke blive udført i direkte forlængelse af hinanden.

For at informere nærmere, sender HOFOR infosedler ud til beboerne langs Ringvejen på de enkelte strækninger, før gravearbejderne går i gang.

HOFOR skal flytte rør i begge sider af Ringvejen i Herlev kommune, og gravearbejderne fortsætter i 2019, gennem hele 2020 og frem til foråret 2021.

Vi gør, hvad vi kan for at genere så lidt som muligt og takker for jeres forståelse.

PRESSEMEDDELELSE: HOFOR flytter rør i Herlev

Kilde / foto / logo: HOFOR

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen