Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen har godkendt ni forskningsprojekter, der skal bidrage til at forbedre arbejdsmiljøet på landets arbejdspladser. Projekterne, der beløber sig til i alt 23,1 mio. kroner, sætter lup på blandt andet fysisk nedslidende arbejde, stress og problemer med støv og farlig kemi.

Arbejdsmiljøforskningsfonden uddeler to gange hvert år midler til forskning, der fremmer arbejdsmiljøet på danske arbejdspladser. Uddelingen af de 23,1 mio. kroner er årets første, og de ni projekter er udvalgt, fordi de har en stærk forskningsmæssig kvalitet og stor relevans i forhold til arbejdet med at skabe et bedre arbejdsmiljø.

Fonden skal gennem sin støtte til forskning og udvikling bidrage til, at der – i lyset af den samfundsmæssige udvikling – opbygges og formidles ny, relevant og praktisk anvendelig viden om arbejdsmiljø og arbejdsmiljøarbejde, der sætter virksomheder og andre aktører i stand til at handle, samarbejde og forebygge på et vidensbaseret grundlag.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

– Regeringens mål er, at ingen skal blive syge af at gå på arbejde. Vi er nået langt, men mange lønmodtagere oplever stadig fysisk og psykisk nedslidning på grund af deres arbejde, og det skal vi have gjort op med.

– Det kræver viden og indsigt at forbedre arbejdsmiljøet, og de ni forskningsprojekter vil alle på hver deres måde bidrage til, at vi får et bedre fundament at stå på, når vi fremover skal skabe et bedre og sundere arbejdsmiljø på arbejdspladserne.

Ni udvalgte forskningsprojekter

  1. Frekvens af arbejdsbevægelser og risiko for smerter og sygefravær (2,1 mio. kr.)
  2. Arbejdsrelateret artrose: Bedre forståelse, forebyggelse og prognose (3,3 mio. kr.)
  3. Når chefen er en algoritme: Hvordan skaber man et godt arbejdsmiljø på lageret med ny teknologi? (3,0 mio. kr.)
  4. Eksponering for klorerede paraffiner på danske arbejdspladser (3,2 mio. kr.)
  5. Kombineret udsættelse for flere typer støv på arbejdet og risikoen for iskæmisk hjertesygdom (1,1 mio. kr.)
  6. ADAPT – Arbejdskrav blandt Danske Anklagere og Psykisk Trivsel (1,7 mio. kr.)
  7. Relationel voldsforebyggelse – et kontrolleret interventionsstudie til forebyggelse af elevers udadreagerende adfærd i Folkeskolen gennem styrkelse af fagpersoners relationskompetente praksis (4,3 mio. kr.)
  8. Stop for Stress – et randomiseret, kontrolleret multicenter-studie af en online stressbehandling (2,2 mio. kr.)
  9. Udsættelse for erhvervsstøj og andre stressfaktorer og risiko for sygdom i den danske arbejdsstyrke (2,1 mio. kr.)

Læs mere om de ni forskningsprojekter (PDF)

Pressemeddelelse - Beskæftigelsesministeriet - Logo

KILDE / LOGO: Beskæftigelsesministeriet

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen