Mandag kan lønmodtagere og arbejdsgivere benytte sig af den nye midlertidige arbejdsfordelingsordning. Med den nye midlertidige aftale kan medarbejderne få en højere dagpengesats end på den eksisterende ordning.

Fra mandag den 14. september kan den nye arbejdsfordelingsordning tages i brug, så virksomheder, der fortsat er udfordret på grund af corona-krisen, kan undgå at afskedige medarbejdere.

Aftalen kom i stand mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter for to uger siden og efter hastebehandling i Folketinget, hvor et meget bredt flertal stemte ordningen igennem, træder den nu i kraft.

Arbejdsfordeling betyder, at medarbejderne i virksomheden kan deles om det arbejde, der skal udføres og i den resterende tid tage uddannelse eller gå hjemme på dagpenge.

Den nye midlertidige ordning giver blandt andet større fleksibilitet og en højere dagpengesats end den eksisterende ordning. Den gælder resten af året med mulighed for, at aftaler, der er igangsat senest 31. december 2020, og har en maksimal varighed på fire måneder, kan fortsætte i 2021.

Til november vil aftaleparterne vil følge op på ordningen og drøfte, om der eventuelt er behov for at forlænge den.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

– Det er rigtig godt, at man rundt om i landet allerede nu kan tage den nye ordning i brug. Det er en vigtig aftale med nye muligheder, og jeg er sikker på, at den vil holde hånden under danske arbejdspladser.

– Aftalen er endnu et i rækken af tiltag, som skal hjælpe os bedst muligt gennem krisen. Jeg er glad for, at det igen lykkedes at lande en trepartsaftale. Arbejdsmarkedets parter har efterhånden været med til at løse en række udfordringer på arbejdsmarkedet i kølvandet på corona, og det viser endnu en gang værdien af vores danske model.

Læs aftaleteksten (PDF)

Læs det ene af to lovforslag, der udmønter trepartsaftalen

Læs det andet af to lovforslag, der udmønter trepartsaftalen

Pressemeddelelse - Beskæftigelsesministeriet - Logo

Kilde / Logo: Beskæftigelsesministeriet

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen