Pisk og gulerod i ny lov om arbejdsmiljø skal målrette Arbejdstilsynets indsats og gøre det mere sundt og sikkert at gå på arbejde.

Tirsdag den 19. november fremsætter regeringen et forslag til en ny arbejdsmiljølov.

Lovforslaget er et vigtigt skridt i udmøntningen af den brede politiske aftale fra april 2019 om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet, der tilførte 460 mio. kr. for perioden 2020-22 til et bedre arbejdsmiljø.

”Det skal være trygt, sikkert og sundt at gå på arbejde i Danmark. Med den nye lov gør vi det sværere at snyde på vægten, mens vi giver en hjælpende hånd til de virksomhed, der vil det gode arbejdsliv. Vi styrker Arbejdstilsynet og igangsætter en række nye tiltag. Det vil gavne den almindelige medarbejder, men også virksomhederne og samfundet som helhed”, udtaler beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.

Fremover vil Arbejdstilsynets indsats i endnu højere grad blive målrettet de virksomheder, der har størst risiko for arbejdsmiljøproblemer, ligesom virksomheder, der begår grove overtrædelser af arbejdsmiljøloven, vil få større bøder.

Samtidig skal det være enklere for virksomhederne at forbedre arbejdsmiljøet. Det foreslås bl.a. at udvide Arbejdstilsynets værktøjskasse, så de virksomheder, der går aktivt ind i at forbedre arbejdsmiljøet, bl.a. får mulighed for at indgå aftaleforløb med Arbejdstilsynet om at løse deres arbejdsmiljøproblemer.

Arbejdsmiljøaftalen indeholder ud over tiltagene i lovforslaget en række initiativer, som kan gennemføres inden for rammerne af den gældende arbejdsmiljølov. Arbejdstilsynets tilsynsførende får bl.a. bedre mulighed for at vejlede virksomhederne i, hvordan de sikrer et sundt arbejdsmiljø, og der vil blive gennemført flere særlige brancheindsatser målrettet bl.a. nedslidningstruede arbejdspladser. Herudover intensiveres kontrollen med udenlandske virksomheder – i form af flere kontrolaktioner, mere opsøgende indsats og et fortsat skærpet tilsyn på større bygge- og anlægsprojekter.

Med aftalen vil der også komme øget fokus på det psykiske arbejdsmiljø, som for første gang får sin egen bekendtgørelse. Det vil gøre reglerne tydeligere for både arbejdstagere og arbejdsgivere. Der vil også blive ryddet op i andre gamle regler og vejledninger inden for hele arbejdsmiljøområdet, så det bliver lettere for den enkelte virksomhed at styrke arbejdsmiljøet.


Lovforslaget indeholder bl.a. ændringer af arbejdsmiljøloven på følgende områder:

  • Der skal laves konkrete måltal for arbejdsmiljøindsatsen på brancheniveau
  • Der indføres mulighed for aftaler om forbedring af arbejdsmiljøet
  • Rådgivningspåbud ændres til kompetencepåbud, så det tager højde for virksomhedernes forskellige behov for kompetenceopbygning
  • Reglerne gøres mere tydelige og klare
  • Ministeren bemyndiges til at indføre gebyr for skærpet tilsyn
  • Bøder ved alvorlige overtrædelser af arbejdsmiljøloven skærpes
  • Grundbøden for materielle overtrædelser af arbejdsmiljøloven forhøjes    

Lovforslaget forventes vedtaget inden jul, og initiativerne vil træde i kraft i de kommende år. Læs lovforslaget her. 

PRESSEMEDDELELSE: Ny lov skal forbedre arbejdsmiljøet

Kilde / Logo: Beskæftigelsesministeriet

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen