I forbindelse med fusionen til Norlys lovede den jyske energi- og telekoncern sine andelshavere, at alle vil have adgang til højhastighedsinternet inden udgangen af 2023. Nu sætter Norlys handling bag ordene og ekstra gang i gravemaskinerne.

PRESSEMEDDELELSE: Norlys ruller fiber ud til 50.000 nye adresser i 2020

Da Norlys i juni 2019 officielt så dagens lys, var ambitiøse planer og målsætninger på fiberområdet en væsentlig del af fusionsgrundlaget. Med potentielt 50.000 nye fiberkunder og en komplet åbning af fibernettet fra Aalborg-området i nord og helt ned til grænsen, bliver 2020 året, hvor Norlys sætter endnu et markant aftryk på bredbåndsområdet og lever op til sine forpligtelser over for både andelshavere og konkurrencemyndigheder.

Højhastighedsinternet til alle andelshavere i 2023

I Norlys’ markedsområde er bredbåndskunderne i forvejen godt med, når det gælder dækning. Et fintmasket fibernet er værdifuldt for kunderne og meget attraktivt for tjenesteudbyderne, og mere konkurrence på fibernettet giver større valgfrihed og dermed et øget incitament for at koble sig på de lynhurtige internetløsninger. Og samtlige ca. 800.000 adresser i Norlys’ dækningsområde skal have adgang til højhastighedsinternet i 2023. Det har Norlys lovet.

– De 50.000 nye adresser i 2020 svarer til, at vi etablerer fiber på 30 procent af de adresser, som vi mangler for at være rundt i hele vores ejergeografi. Vi er på en enormt spændende rejse i Norlys, og med øget fokus på volumen i fiberforretningen – både når det gælder åbne net og indhold – får vi de bedste forudsætninger for være en af markedslederne, når det gælder levering af fiberforbindelser. Og det vil vi være, siger Torben Poulsen, som er direktør i Norlys Tele.

– Vi er godt på vej med de første aftaler i SE nettet. Samtidig arbejder vi på højtryk for at få flere service udbydere ind i det nordlige net, hvor bl.a. YouSee og Hiper allerede er aktive og leverer tjenester til slutkunder via vores fibernet, fortæller han.

Hele fibernettet vil være åbent i alle områder inden udgangen af 2020

Norlys begynder den kommercielle åbning af det sønderjyske fibernet inden sommeren 2020 og forventer at være fuldt åbent i alle områder senest i slutningen af 2020. Forhandlingerne med leverandører af internet- og tv-produkter er som nævnt i fuld gang.

– Både internt i branchen og fra myndighedernes side er vi blevet kritiseret for, at åbningen af den sydlige del af fibernettet har taget for lang tid. Det anerkender vi, og vi har nu tildelt opgaven højeste prioritet og tilført ekstra ressourcer. Teknisk har vi valgt en løsning lig den, som er implementeret i fibernettet i det tidligere Eniig, og det betyder, at vi nu har bedre forudsætninger for at løse opgaven, og vi vil udvide og styrke vores fiberinfrastruktur markant i de kommende år, forklarer Torben Poulsen.

Samtidig med, at Norlys udbygger fiberinfrastrukturen i 2020 fortsætter udrulningen af Giganet projektet, som skal levere endnu højere hastigheder og øget stabilitet i Coax/kabel-TV-nettet rundt om i landet. Det betyder blandt meget andet, at opgraderingen i Aalborg færdiggøres i løbet af 2020.

– De mange nye adresser med adgang til et åbent fibernet allerede i 2020 og det generelt forhøjede aktivitetsniveau er en understregning af, at vi i Norlys ønsker, at alle i vores ejergeografi, inklusive dem, der bor i de lidt tyndere befolkede områder, skal have en forbindelse med adgang til et udvalg af internet- og tv-produkter, som ikke kan matches noget sted i landet, pointerer han.

PRESSEMEDDELELSE: Norlys ruller fiber ud til 50.000 nye adresser i 2020

Torben Poulsen, Direktør i Norlys Tele

Større konkurrence til fordel for kunderne

Norlys’ hensigt er uforandret, at åbningen af fibernettet skal være en fælles opgave for alle fiberselskaber i Danmark med fokus på de fordele, som kunderne får. Kunderne skal opleve, at når flere leverandører byder sig til med kvalitetsindhold, så er en afledt effekt af den skærpede konkurrence flere produkter og bedre indhold.

– Vi kigger allerede næste år ind i en fremtid i branchen med endnu flere åbne net – i hvert fald i størstedelen af Jylland – hvor flere leverandører vil skabe øgede valgmuligheder (internet og TV) og øget konkurrence om kunderne, slutter direktøren.  

Norlys er Danmarks største energi- og telekoncern med 1,5 mio. kundeforhold, 709.000 andelshavere og 2.400 ansatte. Den nordlige del af koncernens fibernet er åbent, i den sydlige del påbegyndes åbningen i foråret 2020. Norlys ejer Stofa og Boxer og er medejer af Waoo.

PRESSEMEDDELELSE: Norlys ruller fiber ud til 50.000 nye adresser i 2020

Kilde / Logo / Foto: Norlys

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen