Mens mange af landets skoler og daginstitutioner stoppede for nyansættelserne under Corona-krisen, så regner mere end 70% af lederne med at genoptage processen for ansættelserne, når landets institutioner genåbner. Særligt blandt lærere og pædagoger forventer man nyansættelser.

Mere end to ud af tre ledere på landets skoler og daginstitutioner forventer at genbesætte de i dag ubesatte stillinger på den anden side af Corona krisen. Det er en af konklusionerne bag jobportalen Ofir.dk’s nye job undersøgelse blandt ledere på landets skoler og daginstitutioner.

Den nye undersøgelse er foretaget blandt ledere på 107 skoler, friskoler og daginstitutioner i Danmark.

Af de respondenter, som overvejende ikke agtede at genoptage ansættelsesprocesserne, havde denne gruppe enten fundet andre løsninger på personaleproblemet eller var tvivlende på, om deres budget blev ændret som følge af krisen.

Tallene glæder Karsten Vikke, Adm. direktør for Ofir.dk.

– Vi følger udviklingen på jobmarkedet helt tæt. Hen over marts måned, og starten af april, viser vores analyse, at udbudte stillinger for særligt pædagoger og lærere er faldet med mere end 30%. Derfor er det også glædeligt, at så stor en del af lederne forventer at genoptage nyansættelserne på den anden side af Corona-krisen, siger Karsten Vikke.

Undersøgelsen viste, at lederne i høj grad har holdt på deres medarbejdere under krisen. Mere end 97% svarede, at ingen var blevet opsagt som følge heraf.

Ofir.dk’s undersøgelse blev foretaget som telefoniske interviews i perioden d. 2. og 3. april 2020 blandt ledere på danske skoler, friskoler og daginstitutioner.

Kontakter

For yderligere information, kontakt:

Karsten Vikke

Adm. direktør

Ofir.dk

Telefon: +45 21785069

Gladsaxe Møllevej 26 

2860 Søborg

Danmark
Email: k.vikke@ofirjob.dk

PRESSEMEDDELELSE: Spirende optimisme – mere end 70% af landets skoler og daginstitutioner genoptager ansættelserne efter Corona-krisen

Kilde / Logo: Ofir.dk

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen

*

code