Med 700 flere beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen i 3. kvartal er beskæftigelsen i branchen nu den højeste i 11 år. Fremgangen har dog været begrænset det seneste halve år. Og Dansk Byggeri venter, at byggebeskæftigelsen flader ud i den kommende tid.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser at der i 3. kvartal var 178.200 beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen, en stigning på 700 i forhold til kvartalet før. Ifølge Dansk Byggeri er der flere tegn på, at stigningen nu er ved at toppe.

– Vi ved, at anlægsvirksomhederne har fået færre vej- og baneprojekter at regne på. Der afsluttes simpelt hen flere projekter, end det startes op. Senest er det store anlægsarbejde på Metrocityringen i København blevet afleveret, siger økonomisk konsulent i Dansk Byggeri Jacob Hangaard.

Dansk Byggeri venter også, at byggeriet af nye boliger vil begynde at vende pilen en smule nedad i den kommende tid, dog på et fortsat højt niveau. Til gengæld er de mange renoveringer af bygninger og boliger med til at holde byggeaktiviteten oppe.

– Det skyldes ikke mindst det rekordlave renteniveau, som får boligejerne til at lægge deres realkreditlån om. Mange bruger de større friværdier til at renovere deres boliger, siger Jacob Hangaard.

Tømrere og el-installatører ansætter flere

Tømrermestrene med 2.000 flere beskæftigede og el-installatørerne med 1.300 flere det seneste år har oplevet den største fremgang i beskæftigelsen. I procent svarer det til, at beskæftigelsen for tømrerne er steget med 5,3 og for el-installatørerne med 4,6 procent det seneste år.

– Udfordringerne med at skaffe kvalificerede medarbejdere til branchen er der altså stadig og vil ikke forsvinde, selv om stigningen i beskæftigelsen flader ud. Men det er positivt, at grupper, der i dag står uden for arbejdsmarkedet, som fx flygtninge og kontanthjælpsmodtagere, nu i større omfang kan få fodfæste på arbejdsmarkedet, siger Jacob Hangaard.

En langsigtet plan for infrastruktur efterlyses

Især på anlægsområdet kan virksomhederne se frem til mindre aktivitet i den kommende tid, fordi der sættes færre projekter i gang. Dansk Byggeri efterlyser derfor en langsigtet investeringsplan for infrastrukturen.

– Regeringen har udskudt forhandlingerne om en samlet plan for infrastruktur frem mod 2030. Det er en skam, for jo længere tid der går, jo mere stiger trængslen og jo større risiko er der for at anlægsvirksomhederne mister erfarne og kvalificerede medarbejdere, der bliver svære at erstatte, når udviklingen vender. Allerede nu ligger der utallige rentable projekter og venter, og med de meget lave renter vil det være fornuftigt at sætte dem i gang så hurtigt som muligt, siger økonomisk konsulent Jacob Hangaard, Dansk Byggeri.

PRESSEMEDDELELSE: Beskeden fremgang i byggebeskæftigelsen i 3. kvartal

Kilde / Logo: Dansk Byggeri

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen