Med 1.200 flere beskæftigede i 3. kvartal 2020 er beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen kommet op på 176.600 personer, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Dermed har branchen vundet en del af de tabte job under coronakrisen tilbage efter et fald på 5.000 beskæftigede i 2. kvartal.

PRESSEMEDDELELSE: Travlhed i byggebranchen smitter af på beskæftigelsen

– De positive tal for beskæftigelsen understreger, at aktiviteten i bygge- og anlægsbranchen er på vej i den rigtige retning igen. Det er ikke bare godt for branchen selv, men også for byggeindustrien, engroshandelen og rådgivningsbranchen, der alle leverer input til byggeriet, siger Torben Liborius, underdirektør i DI Dansk Byggeri.

Det samlede fald på 3.800 beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen siden 1. kvartal 2020 skyldes ikke blot coronakrisen, men også faldende aktivitet på anlægsområdet, hvor der igennem længere tid er blevet sat færre projekter i gang. Alligevel har branchens tilbagegang i aktivitet og beskæftigelse under coronakrisen været moderat i sammenligning med de fleste andre brancher. DI forventer ikke, at byggeriet bliver ramt af yderligere fald i beskæftigelsen.

– Udviklingen skal blandt andet ses i lyset af, at branchen ikke har været ramt af restriktioner på samme måde som andre dele af erhvervslivet. På mange byggepladser og i private hjem har arbejdet langt hen ad vejen kunnet fortsætte som hidtil, selvfølgelig med visse forholdsregler, siger Torben Liborius.

Fremrykningen af mange af Landsbyggefondens renoveringsaktiviteter samt ændringerne til kommunernes anlægsloft, som er suspenderet i 2020 og løftet i 2021, har samtidig haft stor betydning for branchen.

– Det, at vi har holdt hjulene i gang i bygge- og anlægsbranchen, har vist sig som en stabiliserende faktor i økonomien under coronakrisen. Nybyggeriet og renoveringsmarkedet klarer sig generelt godt. Men på anlægsområdet er stabil aktivitet og klare rammer en mangelvare, da der fortsat udestår en langsigtet investeringsplan for infrastruktur, siger Torben Liborius, underdirektør i DI Dansk Byggeri.

Pressemeddelelse - DI Dansk Industri - Logo

Kilde / Logo / Foto: DI – Dansk Industri

1 kommentar

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen