Bilkøb er et af de steder, det tydeligst ses, at erhvervslivet ovenpå coronapandemien er blevet mere forsigtig med nye investeringer. Efter fem år med rekord efter rekord i køb eller leasing af biler i virksomhederne, er antallet af nyregistrerede biler i erhvervslivet faldet med 27 procent i 1. halvår af 2020.

– Siden 2015 er der år efter år slået rekord i erhvervslivets investeringer i nye biler. Men det kommer ikke til at ske i år. Det må først og fremmest tilskrives coronapandemien og usikkerheden i kølvandet på denne, siger cheføkonom i Dansk Byggeri, Bo Sandberg.

Fra 2018 til 2019 steg antallet af nyregistrerede person-, vare- og lastbiler i erhvervslivet med syv procent og nåede med cirka 160.000 nyregistreringer det højeste niveau nogensinde. Anderledes ser det ud i år. Ifølge Danmarks Statistik blev der i 1. halvår 2020 registreret 44.525 nye personbiler og 15.826 nye vare- eller lastbiler i erhvervslivet. Det er ifølge Dansk Byggeri et fald på 27 procent i 1. halvår af 2020.

– Danmarks Statistiks opgørelse af bilsalget til erhvervene er desværre ikke opdelt på brancher. Men det er velkendt, at bygge- og anlægsbranchen er den af de større brancher, som efterspørger flest varebiler. Ikke mindst fordi virksomhederne her er mest afhængige af at kunne transportere sig selv til og fra kunder og bruge bilen til at opbevare værktøj og materialer, siger Bo Sandberg og uddyber:

– Selvom bygge- og anlægsbranchen foreløbig er sluppet ret godt gennem coronakrisen, er det sandsynligt, at man også her har holdt lidt igen med investeringer i en ny bilpark for at se, hvor alvorligt coronakrisen rammer dansk økonomi. Byggeriet er jo trods alt ikke en ø, der er uafhængig af, hvordan det går i resten af erhvervslivet, siger cheføkonomen.

Mindre fald i antal leasede biler

Ifølge Danmarks Statistik udgjorde leasingbilerne 78,1 procent af alle nye personbiler i erhvervslivet i 1. halvår 2020. Til sammenligning var den tilsvarende andel 75,2 procent i 1. halvår 2019.

– Netop i disse usikre coronatider giver muligheden for at lease, virksomhederne en ønsket fleksibilitet til hurtigt at kunne tilpasse kapaciteten – også på den parameter, der vedrører bilparken, siger Bo Sandberg, cheføkonom i Dansk Byggeri.

At antallet af nyregistrerede biler i erhvervslivet befandt sig i overhalingsbanen i perioden 2015-2019 skyldes en tretrinsraket bestående af gode økonomiske konjunkturer, sænkede registreringsafgifter, samt at det bliver stadig mere populært at lease.

– Nu peger konjunkturpilen dog i 2020 nedad, og der er strammet lidt i skattereglerne for leasede firmabiler. Men selve den underliggende tilbøjelighed til at lease fremfor at købe, stiger dog fortsat, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

Kontakter

Cheføkonom i Dansk Byggeri Bo Sandberg, bsa@danskbyggeri.dk, telefon 28 50 38 19
Pressekonsulent i Dansk Byggeri Anette Sørensen, ans@danskbyggeri.dk, telefon 30 36 02 65

Pressemeddelelse - Dansk Byggeri - Logo

Kilde / Logo: Dansk Byggeri

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen