Bedre Begravelse der er den største begravelsesforretning på nettet med over 2.200 begravelser/bisættelser årligt, bliver nu en del af Begravelse Danmark som er den største fysiske begravelsesforretning med 26 egne forretninger og 48 egne bedemænd ansat over hele Danmark.

Begravelse Danmark har i mange år har haft et ønske om at udvikle sin online service til pårørende og med købet af Bedre Begravelse får man nu tilført de nødvendige menneskelige kompetencer og den nødvendige volumen til at bliver større som online begravelsesforretning.

”Det er ganske enkelt perfekt at vi har fundet hinanden og at vi på denne måde kan virkeliggøre drømmen om en stærk online forretning kombineret med et stærkt netværk af gode kolleger og forretninger over hele Danmark. Begravelse Danmark får på denne måde tilført en viden og erfaring omkring begravelser/bisættelser bestilt på nettet samtidig med, at Bedre Begravelse kan trække på Begravelse Danmarks mange forretninger og medarbejdere” udtaler Mogens Balling, adm. Direktør i Begravelse Danmark.

Bedre Begravelse blev stiftet af familien Holm for 10 år siden og har på disse 10 år skabt et koncept og et navn som markedsledende begravelsesforretning på nettet. Bedre Begravelse vil forstærke og fortsætte sin udvikling på nettet, og selve konceptet bliver grundlæggende ikke ændret. Den store forskel vil ske i udførelsen af serviceydelserne som de pårørende har valgt gennem Bedre Begravelse, idet disse fremover vil blive udført af medarbejderne og forretningerne i Begravelse Danmark.

”I Bedre Begravelse har vi efter 10 år opnået rigtigt gode resultater og vi har et stærkt ønske om at vokse som begravelsesforretning på nettet. For at kunne fokusere på denne opgave har vi indset at vi har brug for en stærk partner som kan udføre opgaverne rundt i Danmark på vegne af Bedre Begravelse og Begravelse Danmark er den eneste, som kan levere et landsdækkende netværk af egne medarbejdere og forretninger. Derfor passer Bedre Begravelse og Begravelse Danmark perfekt sammen og vi glæder os til den fortsatte udvikling af såvel Bedre Begravelse som Begravelse Danmark” udtaler Per Holm, stifter og medejer af Bedre Begravelse.

Kontakter

Mogens Balling, adm. Direktør, Begravelse Danmark
Tlf. 2022 6415 eller mba@begravelsedanmark.dk

PRESSEMEDDELELSE: Danmarks 2 største begravelsesforretninger bliver til 1 forretning

Kilde / Logo: Begravelse Danmark

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen