En ny opgørelse fra De Danske Bilimportører viser, at der er store regionale forskelle i antallet af private elbilsejere i Danmark. Det er primært i Midtjylland og Hovedstaden at elbilsejerne findes, mens Nordjylland er den region med færrest elbilsejere. De store regionale forskelle understreger behovet for investeringer i ladeinfrastrukturen og ny afgiftsmodel for grønne biler ifølge adm. direktør i De Danske Bilimportører, Mads Rørvig.

Der er langt større sandsynlighed for at møde en elbilsejer i hovedstadsområdet end på vejene i Nordjylland. Det viser en ny opgørelse fra De Danske Bilimportører, der har kortlagt antallet og andelen af elbiler i de forskellige regioner. Andelen af elbilsejere i hovedstadsområdet svarer således til 41 pct. af den totale bestand af elbiler, mens Nordjylland har færrest elbiler med 7 pct. af elbilerne i Danmark. De store regionale forskelle skyldes særligt ladeinfrastrukturen ifølge Mads Rørvig, der er adm. direktør i De Danske Bilimportører:

”Når vi kigger på et Danmarkskort over elbilsejere i landet, kan vi konstatere, at der er regioner, der er mere tilbøjelige til at købe elbiler end andre. Årsagerne kan være mange. Jeg tror særligt det skyldes, at bilen er en vigtig og uundværlig del af hverdagen for mange mennesker, og derfor er der også høje krav til ladeinfrastrukturen hos de enkelte husstande – særligt i de områder, hvor bilen er helt nødvendigt for at kunne køre børnene i skole eller for at kunne komme på arbejde.”

Danmarkskortet over elbilsejere viser, at der ca. er 6000 elbilsejere i hovedstadsområdet, mens Midtjylland har næst flest elbiler med ca. 4000 ejere. Dernæst har Syddanmark og Sjælland ca. 3000 elbilsejere hver og udgør hhv. 13-14 pct. af den samlede bestand. Nordjylland er dermed den region med færrest elbiler med ca. 2000 elbiler, og de udgør dermed kun 7 pct. af de privatejede elbiler i Danmark.

”Hvis vi skal have flere elbiler i hele Danmark og styrke den grønne omstilling på tværs af regionerne, kræver det, at vi gør det mere attraktivt at køre grønt. F.eks. stiger afgifterne på elbiler lige efter nytår. Det kommer til at påvirke salget af grønne biler yderst negativt, da det vil skabe stor usikkerhed på marked. Vi opfordrer derfor til, at man fra politisk hold bremser denne afgiftsstigning og derved sikre fortsat vækst i elbilsalget. Dernæst skal politikerne kigge på en omlægning af afgifterne på biler, og der foreslår vi en grøn afgiftsmodel, der i højere grad tager højde for bilens miljø- og sikkerhedsmæssige egenskaber.” Udtaler Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske Bilimportører.

PRESSEMEDDELELSE: Hvor i Danmark bor elbilejerne?

Kilde

Pressemeddelelsen er udarbejdet af De Danske Bilimportørers på baggrund af data fra bilstatistik.dk
Tallene dækker over den private elbilbestand (privat ejerskab inkl. leasing) pr. region og er baseret på personbil bestanden pr. 25. juni 2020.

Kildeangivelse

Alle gengivelser af data og oplysninger bedes kildeangives med: De Danske Bilimportører

Yderligere oplysninger

Administrerende Direktør Mads Rørvig, på tlf. +45 30 16 10 04 eller mr@bilimp.dk

Kilde / Logo / Grafik: De Danske Bilimportører

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen