Langt de fleste kommunalt ansatte er under coronakrisen fysisk til stede på arbejdspladsen eller arbejder fra hjemmekontoret. Kun ca. fire procent kan hverken møde ind på arbejde eller arbejde hjemmefra, viser ny KL-stikprøve.

Den 13. marts lukkede Danmark ned, og en stor del af de offentligt ansatte blev sendt hjem.

Men trods aflåste kontorer og tomme parkeringspladser har kommunerne aldrig været lukkede.

Det bekræfter en ny repræsentativ KL-stikprøve. Den viser, at ca. 77 procent af de godt 500.000 kommunalt ansatte per 28. april er fysisk til stede på deres arbejdsplads. Mens ca.19 procent, godt 96.000 medarbejdere, arbejder hjemmefra.

Det svarer til, at cirka 19 ud af 20 kommunalt ansatte arbejder i denne krisetid.

Kun omtrent fire procent, eller 22.000 medarbejdere, kan hverken være fysisk til stede eller udføre deres arbejde fra et hjemmekontor. Det er fx medarbejdere på lukkede kulturinstitutioner og tekniske medarbejdere som håndværkere.

”Det bekræfter bare, at det kommunale Danmark har en afgørende vigtig funktion i samfundet. Uanset om der er tale om hjemmesygeplejersken, pædagogen, kontorchefen på hjemmearbejdspladsen eller en af de andre godt 500.000 ansatte. Til jer lyder en særlig tak,” lyder det fra KL’s formand Jacob Bundsgaard.

Landets ældste, svageste og mindste

Ifølge stikprøven er det især medarbejderne i landets børnehaver og vuggestuer, og de der arbejder med sundhed og ældre, der i dag er fysisk til stede. Her er henholdsvis ca. 99 procent og ca. 96 procent mødt ind på stuer, kontorer og plejehjem.

Analysen viser samtidig, at ca. 82 procent af de ansatte på landets skoler er til stede i klasseværelser og i skolegården. Også på social- og handicapområdet møder størstedelen af de ansatte, ca. 80 procent, hver dag fysisk op på arbejde.

”Vi befinder os i en ekstraordinær situation, og alle kommunalt ansatte har stået over for en ekstremt svær opgave. Men alle de lokale løsninger viser, hvordan den forandrede hverdags udfordringer bliver løst med fantastisk kreativitet og gåpåmod,” siger Jacob Bundsgaard. 

Fakta:

KL har sendt et spørgeskema ud til HR-chefer i en række repræsentativt udvalgte kommuner og bedt dem angive, hvor stor en andel af medarbejderne, der er hjemsendt, og hvor mange af de hjemsendte medarbejdere, der arbejder hjemmefra. Svarene er derefter opregnet til alle medarbejdere i landets kommuner pr. februar 2020. I stikprøven indgår svar fra 10 repræsentative kommuner. Tallene er derfor udtryk for et groft skøn.

Kontakter

KL’s pressevagt

33703333

PRESSEMEDDELELSE: 150.000 liter håndsprit på vej til kommunerne

Kilde / Logo: KL

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen