Det næstbedste resultat i virksomhedens historie samt rekordomsætning og -indtjening i en række kæder banede vejen for, at Salling Group kom markant styrket ud af 2019. Omsætningen steg til 56,7 mia. kr., mens EBIT steg til 2,272 mia. kr. eller 4,0% af omsætningen.

PRESSEMEDDELELSE: Salling Group leverer historisk stærkt regnskab for 2019

Salling Group kan se tilbage på et 2019, hvor omsætning og indtjening steg til rekordniveau i en række kæder, og en række strategisk vigtige beslutninger blev gennemført. Fraregnet aktiviteterne i frasolgte Netto Sverige steg Salling Groups omsætning med 838 mio. kr., eller 1,5%, til 56,7 mia. kr. Korrigeret for effekten af IFRS 16 steg EBIT med 52 mio. kr., mens ROIC (ekskl. IFRS 16) med 16,4% (14,7%) nåede sit højeste niveau i otte år. EBITDA, korrigeret for IFRS 16, steg i 2019 til 3,319 mia. kr. svarende til 5,9% af omsætningen mod 3,107 mia. kr. i 2018 (5,6%).

Salling Group tilbagebetalte 2,7 mia. kr. i realkreditlån i 2019 og har nu reduceret den samlede nettogæld til en faktor 1,1xEBITDA (ekskl. IFRS 16), hvilket stiller virksomheden i den stærkeste finansielle situation siden finansieringen af tilbagekøbet af aktierne fra A.P. Møller-Mærsk i 2014 og 2017.

I lyset af den hårde konkurrence på alle virksomhedens markeder, og de mange strategiske tiltag, der også blev gennemført, er resultatet for 2019 meget tilfredsstillende. Salling Group gennemførte i 2019 frasalget af Netto Sverige med en samlet gevinst i regnskabet på 969 mio. kr. Herudover tilpassede virksomheden de administrative omkostninger i slutningen af 2019 for at reflektere den nye stabile og erfarne organisation, der nu er på plads. Disse tiltag, i tillæg til en stærk underliggende drift, gør, at Salling Group er i stand til at investere aggressivt i en række vækstområder de kommende år – ikke mindst inden for digitale løsninger og online food samt ekspansion af Netto Polen sideløbende med en omfattende opgradering og modernisering af de fysiske butikker i ind- og udland.

Årets resultat efter skat forøgedes til historisk høje 2,421 mia. kr. (ekskl. IFRS 16) inklusiv indtægten fra salget af Netto Sverige, hvilket er det næsthøjeste resultat i virksomhedens historie. Uden at indregne frasalget steg resultatet til 1,452 mia. kr. (ekskl. IFRS 16) (1,413).

Administrerende direktør i Salling Group Per Bank siger om 2019-regnskabet:

– Der er tale om et stærkt år, hvor fremgangen blev drevet af vores kerneforretning både i Danmark og i udlandet. Netto Danmark leverede sit bedste år i kædens historie og præsterede i lighed med føtex sin højeste indtjening nogensinde. Samtidig leverede Netto Polen og Salling Stormagasiner også omsætningsrekorder. Med den udvikling i ryggen kan vi fortsætte med at investere i lavere priser og bedre indkøbsoplevelser for kunderne på tværs af vores kæder, ligesom det gør os i stand til sammen med leverandører og samarbejdspartnere at tage endnu mere ansvar for de samfund, vi er en del af, siger Per Bank.

Sidste år blev BR-kæden føjet til Salling Groups aktiviteter. Varelageret og rettighederne til BR-brandet blev opkøbt og gjorde Salling Group i stand til at åbne 26 legetøjsbutikker over hele landet samt en BR-webshop. Udrulningen af BR og det nye Netto 3.0-koncept, hvor butikkerne er indrettet mere imødekommende, moderne og med øget fokus på frugt og grønt samt økologi, fortsætter for fuld kraft i år. Alene i 2020 planlægger Salling Group at investere mere end en mia. kr. i udrulningen af det nye Netto-koncept på tværs af de tre lande.

Coronakrisen vanskeliggør forudsigelser om 2020

De økonomiske effekter af Coronakrisen, og omfanget af kampen mod spredning af COVID-19, er fortsat uvisse, hvilket gør det vanskeligt at fastlægge præcise forventninger for 2020. De langvarige påvirkninger af forbrugertillid, købelyst og prisniveau er ubekendte faktorer, der gør det usikkert på nuværende tidspunkt at spå om resultatet ved årets afslutning. Til gengæld giver Salling Groups administrerende direktør en klar garanti for de næste måneder:

– Vi kommer til at gøre alt, hvad vi overhovedet kan for at hjælpe vores kunder gennem den kommende tid. Ingen af os har befundet os i en lignende situation før, og jeg vil gerne takke myndighederne for et eksemplarisk samarbejde indtil nu og kunderne for at vise hensyn og have tålmodighed. Samtidig er jeg overordentligt stolt af alle mine kolleger i Salling Group, som har ydet en kæmpe indsats, siger Per Bank.

Salling Group har iværksat en lang række initiativer for at afbøde effekten af Coronakrisen – herunder tilsidesat kredittiden for allerede modtagne fakturaer fra små og mellemstore leverandører og herudover straks-betalt et beløb på 500 mio. kr. for at forbedre likviditeten hos disse leverandører.

Den aktuelle situation ændrer ikke på, at Salling Group som fondsejet virksomhed har en erklæret strategi, der tilskriver, at overskuddet dels investeres i forretningen, dels gives tilbage til samfundet igennem Salling Fondenes donationer. Salling Fondene, som er eneejer af Salling Group, har således givet tilsagn om uddelinger på 175 mio. kr. i 2019.
Salling Fondene har siden 2012 uddelt mere end en milliard kroner til kultur, sport, uddannelse, kirke og andre velgørende eller almennyttige formål.

Fra 2019 aflægger Salling Group A/S regnskab efter de nye IFRS 16-regler. De historiske år er ikke korrigeret for dette. En række nøgletal vil derfor ikke være sammenlignelige på tværs af årene, hvilket er årsagen til, at flere nøgletal er beskrevet med og uden IFRS 16 i ovenstående. Fremover rapporterer Salling Group alene i overensstemmelse med IFRS 16.

Antal butikker i Salling Group:

  • Netto Danmark: 516
  • Netto Tyskland: 342
  • Netto Polen: 386
  • Bilka: 19
  • føtex og føtex food: 103
  • Salling Stormagasiner: 2
  • BR: 26
  • Starbucks: 16
  • Carl’s Jr.: 16

I alt: 1.425

Antal medarbejdere:

  • Medarbejdere i alle lande: 53.920
Kontakter

Group Communication
Salling Group
8778 5002
press@sallinggroup.com

Pressemeddelelse - Salling Group - Logo

Kilde / Logo / Foto: Salling Group

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen