Historisk stor hjælpepakke til kulturlivet i Aarhus på vej. Salling Fondene og Aarhus Kommune går sammen om en ny støtteordning på 75 mio. kr. for at sikre Aarhus et fortsat rigt og mangfoldigt kulturliv efter coronakrisen

PRESSEMEDDELELSE: Stor hjælpepakke til kulturen i Aarhus

Salling Fondene og Aarhus Kommune holder sammen hånden under byens kulturliv. Tilsammen sikrer de en økonomisk hjælpepakke på samlet 75 millioner kroner.

Coronakrisen har i særlig grad ramt kulturlivet, som er tvunget til at lukke ned og foretage aflysninger på stribe. Overalt i Aarhus er de mangfoldige kulturinstitutioner truet af økonomisk ruin. I den helt ekstraordinære situation er det derfor nødvendigt, at der findes modeller for at bevare det kulturliv, der giver livsglæde til aarhusianere, østjyder og turister.

Derfor er der i samarbejde mellem Salling Fondene, borgmester Jacob Bundsgaard og kulturrådmand Rabih Azad-Ahmad indgået en aftale, så man i fællesskab holder hånden under kulturlivet i Aarhus.

– Kultur er en vigtig del af Aarhus. De mange kulturinstitutioner begejstrer og glæder hver eneste dag byens borgere og gæster. Kulturen og kunsten bringer os sammen som mennesker, og den beriger vores hverdag. Det vil vi fra Salling Fondene gerne være med til at sikre, at den også gør, når coronakrisen er overstået, siger formand i Købmand Herman Sallings Fond Jens Bjerg Sørensen.

Der er tale om en ”25-25-25 model”, som vil have følgende indhold:

  • 25 mio. kr. fra Aarhus Kommune i direkte kulturstøtte
  • 25 mio. kr. fra Salling Fondene i direkte kulturstøtte
  • 25 mio. kr. i fordelagtige lån fra Aarhus Kommune

– Det rige kulturliv er en vital del af byens DNA, og vi er nødt til at træde til og yde hjælp, inden coronakrisen udvikler sig til en ødelæggende kulturkrise. Jeg er derfor glad for, at vi har lavet en historisk aftale og model for hjælp til kulturlivet på 75 mio. kr. Aftalen forventes at supplere en national aftale for de store kulturinstitutioner, som i øjeblikket drøftes på Christiansborg.  En særlig tak til Salling Fondene, som endnu en gang udviser velvillighed og vil være med til at donere til byens kulturliv, siger borgmester Jacob Bundsgaard.

– Det er en fantastisk og afgørende nyhed for kulturlivet i Aarhus og jeg er personligt stolt af at vi sammen kan levere denne aftale.  Den er vigtig for borgerne, men også for byens erhvervsliv og turisme. Netop i krisetider er det vigtigt at have noget at samles om. Jeg er derfor dybt taknemmelig over, at Salling Fondene vil være med til at sikre, at kulturen fortsat er et centralt samlingspunkt i Aarhus. Det får vi brug for efter coronavirussen har holdt os adskilt, siger rådmand for Kultur og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad

Der er tale om en historisk stor aftale. De nærmere detaljer afhænger naturligvis af, hvorledes og hvordan regeringen genåbner Danmark og hvilke evt. ændrede adfærdsmønstre, det giver for borgernes forbrug af kultur.

Det er også i modellen afgørende, at kulturlivet gør, hvad det kan for dels at fremskaffe fondsmidler, dels reducere i udgifter og dels sikrer, at der søges hjælp i de statslige hjælpepakker.

Magistraten i Aarhus skal så hurtigt det er muligt behandle kulturaftalen i en indstilling, så den snarest kan blive vedtaget i Aarhus Byråd.

Følgende kriterier vil gælde vedr. tildeling af støtte

Ansøgninger vurderes individuelt og med en samlet vægtning af følgende kriterier:

  • Institutionen har et kunstnerisk/kulturelt alment formål (eller har aktiviteter, der er af kunstnerisk/kulturel karakter).
  • Institutionen modtager tilskud fra Aarhus Kommune eller har tidligere modtaget en donation fra Salling Fondene.
  • Institutionen har lidt et betydeligt økonomisk tab som følge af nedlukningen på grund af Covid-19, fx på grund af manglende billetindtægter.
  • Institutionen godtgør, at den har søgt de relevante statslige kompensationsordninger og andre relevante puljer fra fx private fonde, og at den ikke i tilstrækkeligt omfang er blevet kompenseret herved.
  • Institutionen godtgør, at den har gjort, hvad der er muligt i forhold til at reducere driftsudgifterne (herunder sendt medarbejderne på ferie, afspadsering o.lign.).
  • Institutionens muligheder for efter genoplukningen igen at indtage dens væsentlige rolle og opretholde et relevant aktivitetsniveau er væsentligt påvirket af konsekvenserne af nedlukningen på grund af Covid-19.

Kontakter

Group CommunicationSalling Group

8778 5002

press@sallinggroup.com

PRESSEMEDDELELSE: Stor hjælpepakke til kulturen i Aarhus

Kilde / Logo / Foto: Salling Group

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen