17 konkrete løsninger der kan gøre de danske ejendomme grønnere – og som er realistiske at overføre til virkeligheden. Erhvervsorganisationen EjendomDanmark lancerer et katalog, der kan ruste Danmark til en grøn fremtid, og spare CO2 svarende til 45.000 benzinbiler.

Danmark er i front, når det handler om klimamål. For at nå de ambitiøse målsætninger skal de grønne visioner overføres til praksis. Derfor lancerer ejendomsbranchens erhvervsorganisation EjendomDanmark klimakataloget Vejen til grønnere ejendomme i Danmark.

”Jeg er stolt af, at vi i dag kan lancere et grønt udspil af denne kaliber. Kataloget understreger, at ejendomsbranchen vil være med forrest, når det kommer til brugbare løsninger på klimaudfordringerne. Det sætter vi streg under i dag med et ambitiøst katalog med en perlerække af forslag,” siger Jannick Nytoft, adm. direktør i EjendomDanmark

Ea Energianalyse har beregnet, at der er potentiale for at spare ca. 10 procent af energiforbruget i den private sektor. Det svarer til 130.000 tons CO2 eller næsten tre gange så meget, som i det udspil regeringen netop har lanceret om grønne investeringer i den almene sektor. De 130.000 tons svarer til CO2-udledningen fra 45.000 benzinbiler. EjendomDanmarks 17 forslag vil skabe bedre rammer for, at dette potentiale – og måske mere til – kan indfries.

Grønt fra start

Forslagene i EjendomDanmarks katalog handler om at gøre det mere enkelt og fordelagtigt at investere grønt i ejendomme. Lovgivning og regler er i dag stopklods for mange grønne tiltag.

”For ofte støder ejendomsbranchen panden mod reguleringsmuren, og det er en skam. De danske bygninger er et oplagt område at se på for dem, der ønsker et mere klimavenligt land. Med de rette rammer kan vi hver dag de næste mange år tage nye skridt mod et grønnere Danmark – og omdanne ambitioner til resultater,” siger Jannick Nytoft.

De 17 forslag i klimakataloget byder både på løsninger, der skal finansieres, og forslag, der ikke vil koste flere offentlige kroner. For eksempel vil det være gratis at tilpasse varslingsreglerne ved huslejeregulering – et tiltag som vil gøre det nemmere at iværksætte grønne renoveringer. Gennemføres alle forslag i klimakataloget, vil det kræve en offentlig investering på cirka 1 mia. kr., mens ejendomsbranchen selv kan investere endnu mere.

Skal de grønne ambitioner indfries, kan det også være nødvendigt at overveje mere drastiske midler som f.eks. en ensartet CO2-skat. Men en afgift kan ikke stå alene.

”En forøget pris på CO2 må følges af politiske tiltag, der giver bedre rammer og muligheder for at investere grønt. Ellers er det bare en hævet skat, og det får vi ikke grønnere ejendomme af,” siger Jannick Nytoft.

4 forslag fra kataloget

  • Skab en ny og mere troværdig energimærkeordning, der kan være grundlag for en simplere sammenhæng mellem energirenoveringer og huslejetilpasninger
  • Lad skattesystemet understøtte de grønne investeringer endnu mere ved f.eks. at give nedslag i ejendomsvurderinger for grønne ejendomme
  • Skab forenklede varslingsregler i huslejereguleringen, når det kommer til grønne forbedringer
  • Gør bygningsreglementet grønnere, mere fleksibelt og mere fremtidssikret

4 principper bag forslagene

  • Vi skal tænke langsigtet, så vi sikrer, at vi fremmer de grønne investeringer, der reelt er de bedste og mest effektive i det lange løb.
  • Vi skal have markedet til at spille med ved at gøre det til en fordel at investere grønt og klimavenligt.
  • Vi skal have bæredygtighed til at spille en rolle på tværs af politiske områder, så klimapolitikken ikke drukner i f.eks. boligpolitiske hensyn.
  • Vi skal erkende, at dette er en samfundsudfordring, som vi alle må bidrage til – erhvervsliv, borgere, der bor til leje og samfundet som helhed.

Se kataloget her.

Kontakter

Jannick Nytoft, Adm. direktør

27112073

jny@ejd.dk

PRESSEMEDDELELSE: Coronakrisen - store konsekvenser for ejendomsmarkedet

Kilde / Logo: EjendomDanmark

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen