Nye tiltag og teknologi skal øge sikkerheden på Storebæltsbroen og hindre lange trafik-køer.

PRESSEMEDDELELSE: Storebælt skærper trafiksikkerheden

Grafik med mobilt autoværn

I dag tager A/S Storebælt hul på de første arbejder, der skal øge sikkerheden på Storebæltsbroen, både for trafikanter og for de medarbejdere, der arbejder med den løbende vedligeholdelse på broen.

Storebæltsforbindelsen er en af de mest vitale strækninger i Danmark, og den bliver nu opgraderet med en omfattende sikkerhedspakke, der er baseret på den nyeste teknologi på området.

Mobile autoværn til hurtigere afvikling af kø ved uheld

Den første del af arbejdet omfatter opsætning af mobile autoværn flere steder på broen, så trafikken hurtigt kan ledes over i den modsatte vejbane, når der sker et uheld, eller hvis der er større vejarbejder på broen.

-Ingen bilister synes, det er morsomt at holde i kø, og timelange trafik-køer har store omkostninger for samfundsøkonomien, når tusindvis af biler og godstransporter holder stille. De mobile autoværn er derfor en løsning, hvor vi kan få trafikanterne hurtigere over forbindelsen ved større uheld, som lukker broen i flere timer i den ene retning, siger Finn Raun Gottfredsen, projektchef i Storebælt.

I dag tager det mindst fire timer at flytte trafikken over i modsat vejbane. Med de mobile autoværn kan det gøres på ca. 30 minutter. De nye autoværn skal ikke kun anvendes ved uheld. Ved større renoverings- og vedligeholdelsesarbejder på broen vil de mobile autoværn give større sikkerhed for dem, der arbejder på broen, når arbejdsområdet er trafikfrit. Også i forbindelse med motionsløb og cykelløb vil de komme i funktion, så biltrafikken generes mindst muligt.

PRESSEMEDDELELSE: Storebælt skærper trafiksikkerheden

Placering af bevægeligt autoværn

Bedre trafiksikkerhed med mere information

Foruden tiltaget med de mobile autoværn gennemfører Storebælt en omfattende opgradering af skiltning og trafikovervågning på broen. Der kommer skilteportaler op på øst – og vestbro, som bl.a. kan informere trafikanterne om nedsat hastighed ved trafikomlægninger til ét spor. Her opsættes samtidig kameraer til styring af trafikken for at understøtte en sikker trafikafvikling.

Desuden sker der på lidt længere sigt en omfattende opgradering af teknologi med særlige kameraer og andet teknisk udstyr på broerne, som døgnet rundt kan registrere, om et køretøj er standset, om der er personer på kørebanen, havari, spøgelsesbilister m.v.

Fakta om sikkerhedspakken

  • Der opsættes i alt fire mobile autoværn: v. Knudshoved, Sprogø Vest, Sprogø Øst samt v. betalingsanlæg.
  • Frem mod midten af juni arbejdes der på at få fundamenter på plads til de mobile autoværn.
  • De nye mobile autoværn forventes leveret sidst på året og vil være klar til at tage i brug på Storebælt til næste år.
  • Yderligere opgradering af teknologi med opsætning af særlige kameraer og andet teknisk udstyr ventes klar til at blive taget i brug i 2022.

Kontakter

Lene Gebauer Thomsen, Kommunikationschef

+45 21 70 44 50

lgt@sbf.dk

PRESSEMEDDELELSE: Storebælt skærper trafiksikkerheden

Kilde / Logo / Foto: Sund & Bælt

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen