Udenrigsministeriet opdaterer ugentligt rejsevejledningerne for lande inden for EU/Schengen og Storbritannien på baggrund af de seneste smittetal fra Statens Serum Institut.

I denne uge tilføjes Grækenland (41,2) til listen over lande, hvor alle ikke-nødvendige rejser frarådes som følge af et for højt antal smittede på baggrund af tallene fra SSI.

Inden for EU/Schengenlandene og Storbritannien fraråder Udenrigsministeriet nu alle ikke-nødvendige rejser til Andorra, Belgien, Bulgarien, Cypern, Frankrig, Grækenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Monaco, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, San Marino, Schweiz, Slovenien, Slovakiet, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Vatikanet og Østrig på grund af smittetallene.

Den nordiske mekanisme er aktiveret for Sverige, hvor regioner i landet med smittetal under 30 fortsat holdes åbne (gul). I denne uge frarådes rejser til tre nye regioner: Gävleborg, Kalmar og Värmland på grund af smittetallene. Dermed er kun to regioner i Sverige fortsat åbne: Västerbotten og Västernorrland. En samlet oversigt over åbne og lukkede regioner i Sverige kan ses i rejsevejledningen for Sverige.

I Tyskland er grænseregionen Slesvig-Holsten nu også over tærsklen for incidens med et smittetal på 31,1. Der gælder dog særlige regler for Sverige og for Slesvig-Holsten i Tyskland, idet regioner med smittetal under 30 holdes åbne. Det gælder både for rejse til og fra regionerne. Selvom regionerne Blekinge, Halland, Skåne og Slesvig-Holsten har smittetal over 30, vil personer med bopæl i disse regioner fortsat kunne indrejse i Danmark enten med et anerkendelsesværdigt formål eller ved at fremvise en negativ COVID-19-test ved indrejse, da der gøresundtagelse for grænseregioner i Sverige og Tyskland. Læs om indrejsereglerne hos Rigspolitiet

Norge forventes fra lørdag at indføre nye, mere restriktive indrejseregler for indrejsende fra Danmark, hvor erhvervsrejsende fra Region Hovedstaden, Midtjylland og Nordjylland ikke længere kan undtages for karantæne. På den baggrund ændres rejsevejledningen for Norge til orange og vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser dertil.

Med tilføjelsen af Grækenland og Norge, som de to resterende åbne lande i Europa, er hele verden igen orange, hvortil vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser, bortset fra to regioner i Sverige som fortsat er åbne.

Som følge af andre landes indrejserestriktioner over for rejsende fra Danmark, frarådes alle ikke-nødvendige rejser til Estland, Finland og Norge. Derudover frarådes alle ikke-nødvendige rejser til Irland, Island, Letland, Litauen, Nederlandene, Schweiz, Storbritannien og Ungarn på grund af både et for højt smittetal og indrejserestriktioner over for rejsende fra Danmark.

For så vidt angår indrejse i Danmark vil det fra lørdag den 31. oktober 2020 kl. 00.00 kræve et anerkendelsesværdigt formål at indrejse i Danmark for personer med bopæl ialle lande i EU, Schengen og Storbritannien med undtagelse af Estland, Finland og Norge samt visse regioner i Sverige. Det betyder i forhold til indrejsereglerne, at disse lande og regioner fra dette tidspunkt anses for ”åbne”. Det bemærkes, at personer med bopæl i ’højrisikolande’, der rejser ind i Danmark med et anerkendelsesværdigt formål, skal kunne fremvise en negativ COVID-19-test foretaget senest 72 timer før indrejsetidspunktet. Læs mere om testkravet, herunder om undtagelserne hertil, og nuværende lande omfattet af ’højrisikolande’ hos Rigspolitiet

Udenrigsministeriets rejsevejledninger er primært rettet mod danske turistrejsende. Erhvervsrejser er ofte nødvendige rejser, og erhvervsrejsende frarådes i så fald ikke at rejse til et land, som er orange. Det er op til den enkelte virksomhed og medarbejder at vurdere, om en erhvervsrejse er en nødvendig rejse. Vi opfordrer til, at virksomhederne og deres medarbejdere følger Udenrigsministeriets særlige rejseråd til erhvervsrejser og holder sig opdaterede om lokale rejserestriktioner på den relevante ambassades hjemmeside.

I modellen for rejsevejledninger for EU- og Schengenlande opfordres rejsende til at lade sig teste efter hjemkomst fra rejser til en region, hvor smittetallet stiger til 50 eller flere nye smittede per 100.000 indbyggere per uge. Det omfatter i denne uge regionerne Oslo i Norge, Jõgeva Maakond i Estland og Pohjanmaa i Finland.

Alle Udenrigsministeriets rejsevejledninger kan findes på um.dk

PRESSEMEDDELELSE: Kronprinsparret besøger Polen den 25. november

Kilde / Logo: Udenrigsministeriet

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen