En række eksisterende fodgængerfelter er blevet suppleret med såkaldte torontoblink. Målet er at skabe større sikkerhed for bløde trafikanter.

PRESSEMEDDELELSE: Blinkende lys skal skabe større sikkerhed for fodgængere og skolepatruljer

To ulykker med skolebørn i fodgængerfeltet ved Skolegade i Brørup har været medvirkende årsag til, at man i udvalget for teknik og miljø har truffet beslutning om at gøre det mere sikkert at krydse nogle af de trafikerede veje i Brørup. Derfor er der i løbet af årets første måneder opsat torontoanlæg fire steder i Brørup og to andre steder er de eksisterende anlæg blevet skiftet ud med mere tidssvarende.

Søndergade er med omkring 8.000 biler i døgnet (ÅDT) blandt de mest trafikerede strækninger i Vejen Kommune. Strækningen har desuden gennem flere år været udpeget som en sort strækning. I perioden 2014-2018 er der således registreret ni uheld på Søndergade mellem Torvegade og Skovbrynet. De to fodgængerfelter gøres derfor ved hjælp af blinksignaler mere synlige for trafikken på Søndergade.

Udskiftning af et gammelt anlæg med glødepærer til et nyt med LED-lys giver ifølge ITS Teknik, som er dem der står for udskiftningen, en besparelse på omkring 4.000 kroner årligt per anlæg.

– Også flere andre steder i kommunen er vi i gang med at udskifte torontoanlæg af ældre dato til nye anlæg. Det er allerede blevet gjort på Maltvej ud for Askov-Malt Skole, to steder på Øster Allé ved Østerbyskolen, og vil i løbet af de næste par måneder også ske på Fuglesangsallé ud for Østerbyskolen og på Ryttervej ud for Rødding Skole. Udskiftningen sker dels som en del af arbejdet med at udskifte gadelys og signallys til LED, men også for at synliggøre og dermed sikre skolebørnenes krydsninger yderligere, forklarer Anders Pedersen, trafiksikkerhedskoordinator i Vejen Kommune.

Fakta:

Nye anlæg er sat op her:

– Søndergade ved Fredensvej

– Søndergade ved Skolegade

– Nørregade ved Torvegade

– Nørregade ved Højvangs Allé

Samtidig er der udskiftet to eksisterende torontoanlæg af ældre dato, med tilsvarende mere tidssvarende materialer. Det er sket på

– Nørregade ved Violvej

– Skolegade.

Pressekontakt

Anders Hørkjær Pedersen

Projekt- og trafiksikkerhedskoordinator

anhp@vejen.dk

79966233

PRESSEMEDDELELSE: Blinkende lys skal skabe større sikkerhed for fodgængere og skolepatruljer

Kilde / Logo / Foto: Vejen kommune

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen