Coronakrisen har ikke fået de udenlandske medarbejdere i bygge- og anlægsvirksomhederne til at rejse hjem i større antal. Efter en nedgang på godt 1.600 fra marts til april steg tallet hurtigt igen. Og i juni var antallet af udenlandske medarbejdere oppe på niveau med juni sidste år, viser en analyse fra Dansk Byggeri, der er lavet på baggrund af tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Mange arbejdsgivere frygtede, at coronasituationen i foråret ville få de udenlandske medarbejdere til at forlade de danske byggepladser i stor stil, men det viste sig at være ubegrundet. I første halvår af 2020 var der 16.848 fuldtidsansatte udenlandske medarbejdere i bygge- og anlægsbranchen. Det er 14 flere end samme periode sidste år, og altså status quo.

– Det er første gang siden 2011, at tilgangen af udenlandske medarbejdere i branchen er bremset op. Men vi er glade for, at det i stort omfang lykkedes virksomhederne at holde på de udenlandske ansatte under coronakrisen. De seneste tal viser, at ca. hver femte virksomhed i vores branche stadig har svært ved at tiltrække de rette kvalificerede medarbejdere. Og vi kan ikke undvære udlændingene i branchen, siger adm. direktør i Dansk Byggeri Lars Storr-Hansen.

Han glæder sig over, at stadig flere af dem vælger at bosætte sig i Danmark.  Langt over halvdelen har nu fast bopæl her.

– Det betyder, at de bliver integreret langt bedre på arbejdspladsen og i samfundet generelt. Mange af dem bor her sammen med deres familie, de lærer sproget og bidrager til det danske samfund økonomisk, siger Lars Storr-Hansen.

Flest udenlandske medarbejdere fra Polen

Sidste år udgjorde udlændingene 11,4 procent af medarbejderne i bygge- og anlæg, stort set samme andel som i industrien. Og det er stadig polske håndværkere og byggearbejdere, der topper listen. Godt hver tredje udlænding er fra Polen, og ser man på tilstrømning, er det også antallet af polakker, der er steget mest fra 2018-2019. Samme vej er det gået for medarbejdere fra andre østeuropæiske lande som Rumænien, Letland og Litauen. Mens andelen af medarbejdere fra blandt andet Tyskland, Irland og Italien er faldet.

– Efter en kortvarig chokeffekt, da coronaen brød ud herhjemme i marts, har aktiviteten i bygge- og anlægsbranchen nu stabiliseret sig tæt på niveauet før krisen. Men situationen er usikker, særligt de næste 3-4 kvartaler. Vi vurderer dog, at 2021 bliver et fornuftigt år for byggeaktiviteten. Og under alle omstændigheder vil der være rigeligt brug for udenlandske medarbejdere i de kommende år, siger adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri. 

Kontakter

Adm. direktør Lars Storr-Hansen, lsh@danskbyggeri.dk, telefon 41 19 33 04

Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02.

Pressemeddelelse - Dansk Byggeri - Logo

Kilde / Logo: Dansk Byggeri

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen