Efter flere år med fremgang har corona-krisen sat spor i dansk turisme. Dansk turisme forventes at komme ud af 2020 med 31 milliarder kroner i tabt omsætning i forhold til 2019. Statusanalysen 2020 viser imidlertid også, at krisen påvirker turismeerhvervet forskelligt.

2020 ender forventeligt med 44 procent færre udenlandske overnatninger i Danmark end i 2019. Det viser den årlige statusanalyse af turismens udvikling og konkurrenceevne, der netop er offentliggjort.

Statusanalysen viser imidlertid også, at dele af dansk turisme har haft en god sommer. Det skyldes ikke mindst mange danske og tyske turister i sommerlandet, hvor særligt camping, feriehuse og lystbådehavne har øget kyst- og naturturismen.

Målt på overnatninger forventes tilbagegangen for kyst- og naturturismen at ende på 6 procent, mens den for storby- og erhvervsturismen ser ud til at blive 55 procent i 2020.

Fungerende erhvervsminister Dan Jørgensen:

”Corona-krisen har ramt dansk turisme hårdt i 2020. Derfor holder regeringen også hånden under dansk turisme med hjælpepakker og initiativer, som skal øge efterspøgslen, når tiden er til det. Turisme er et vigtigt erhverv for Danmark, og derfor arbejder Det Nationale Turismeforum netop nu på en national strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme, så vi i fællesskab kan styrke turismen og beskæftigelsen, samtidig med at vi udvikler grønne og klimavenlige tilbud til turisterne.”

Nøgletal om dansk turisme

  • I 2020 forventes antallet af danske og udenlandske turistovernatninger i Danmark at falde med 11,3 mio. kr. i forhold til 2019
  • Faldet i overnatninger forventes at medføre et tab i turismeomsætning på 31 mia. kr. i 2020 sammenlignet med 2019
  • Den samlede jobeffekt af det tabte turismeforbrug i 2020 vurderes til mellem 40.000 og 44.000 fuldtidsbeskæftigede på årsbasis
  • Antallet af udenlandske overnatninger forventes først tilbage på 2019-niveauet i 2023
  • Fra januar til november 2020 har 68 procent flere danskere overnattet i feriehuse sammenlignet med sidste år
  • Danske hoteller har oplevet en tilbagegang i antallet af danske og udenlandske turisters overnatninger på 48 procent
  • I 2019 var der i alt 56,1 mio. turistovernatninger i Danmark og i 2018 en turismeomsætning på 132,5 mia. kr.

Læs flere nøgletal i Statusanalysen af turismens udvikling og konkurrenceevne 2020: https://www.visitdenmark.dk/corporate/videncenter/analyser/statusanalyse

Pressemeddelelse - Erhvervsministeriet - Logo

Kilde / Logo: Erhvervsministeriet

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen