Dating.dk er idømt en bøde på 100.000 kroner for at vildlede forbrugere om prisen og bindingsperioden for et abonnement. Det sker efter en politianmeldelse fra Forbrugerombudsmanden i 2018.

Retten i Viborg har 22. september 2020 idømt virksomheden Dating.dk, der står bag datingsiden af samme navn, en bøde på 100.000 kroner for at have overtrådt markedsføringslovens forbud mod vildledning.

Dating.dk havde i en periode i marts og april 2016 markedsført et tilbud om”+PlusProfil” til kun én krone. Forbrugerne blev ikke oplyst tydeligt om, at de blev tilmeldt et abonnement med en samlet bindingsperiode på tre måneder og en mindstepris på 299 kr. ved at benytte tilbuddet på en krone.

Forbrugerombudsmanden havde modtaget flere klager fra forbrugere og politianmeldte virksomheden i 2018.

I dommen skriver Retten i Viborg blandt andet, at:

”[…]den samlede pris ikke fremgik af bannerne, og når forbrugerne klikkede videre for at oprette et abonnement til en +plusprofil i 30 dage for 1 kr., fremgik det alene med småt, at bindingsperioden var 3 måneder, og at den samlede pris var 299 kr. Indholdet af bannerne ”Vinter gør det så billigt” […] og ”Der er forår i luften…” […] gav således umiddelbart forbrugerne det indtryk, at de kunne tegne en +plusprofil i 30 dage, som til enhver tid frit kunne opsiges, hvilket ikke var tilfældet. Det tiltalte selskab har med denne markedsføring optrådt på en måde, der var egnet til mærkbart at forvride en forbrugers adfærd på markedet.”

Dommen er anket.

Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen, siger:

”Byrettens dom er desværre endnu et eksempel på en virksomhed, der fristede med et godt tilbud uden samtidig at oplyse, at tilbuddet var betinget af et abonnement.”

”Det er vigtigt, at forbrugerne bliver mere opmærksomme på, at de ikke er bundet af abonnementsaftaler, de ikke er blevet oplyst tydeligt om. Så vil det ikke kunne betale sig for virksomheder at skjule oplysningerne i første omgang.”

Forbuddet mod vildledning:

Ifølge markedsføringslovens § 5, stk. 1, sammenholdt med § 8 må en erhvervsdrivendes handelspraksis ikke indeholde urigtige oplysninger eller i kraft af sin fremstillingsform eller på anden måde vildlede eller kunne forventes at vildlede gennemsnitsforbrugeren, uanset om oplysningerne er faktuelt korrekte.

Ifølge markedsføringslovens § 6, stk. 1, sammenholdt med § 8 må en erhvervsdrivendes handelspraksis ikke vildlede ved at udelade eller skjule væsentlige oplysninger eller præsentere væsentlige oplysninger på en uklar, uforståelig, dobbelttydig eller uhensigtsmæssig måde.

For yderligere information, kontakt:

Forbrugerombudsmandens pressesekretariat pa tlf. 41 71 50 98.

PRESSEMEDDELELSE: Bilablau-konkurs – forbrugere skal reagere nu

Kilde / Logo: Forbrugerombudsmanden

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen