Aalborg Kommune har indgået en aftale om leje af det tidligere plejehjem Lollandshus. I lejeperioden på 2 år kan kommunen i takt med at stedet renoveres få rådighed over op til 100 lejemål. Derudover er der planer om at etablere et nyt dagtilbud til ukrainske børn.

PRESSEMEDDELELSE – Det tidligere plejehjem Lollandshus bliver til midlertidig boliger for ukrainske flygtninge

Aalborg Kommune står over for en stor udfordring med at finde boliger til de nyankomne ukrainere. Derfor er er der glæde over den nye aftale om at leje Lollandshus.

“Vi er rigtigt glade for, at vi nu får adgang til en ejendom med mange lejemål, som kan bruges til andre funktioner, herunder pasning. Det bliver et stort plus, at der er tale om centralt placerede boliger, hvilket alt andet lige giver beboerne lettere adgang til transport, job og uddannelse. Ikke mindst kan de nyankomne ukrainere se frem til at være del af det gode naboskab, som jeg jo ved kendetegner Øgadekvarteret”, fortæller Rådmand Nuuradiin S. Hussein.

Netop et godt forhold til naboerne er afgørende for at komme godt fra start. Derfor vil kommunen hurtigst muligt vil indkalde naboerne til Lollandshus til et møde om den fremtidig brug af stedet.

Lejen af Lollandshus er en vigtig brik i at sikre boliger til de ukrainske flygtninge, efterhånden som de opnår opholdstilladelse.

“Så mange personer, som vi forventer at modtage, kan ikke bare sluses ind i det almindelige boligmarked. Vi er derfor markant udfordret på boligdelen og har behov for at få etableret flere midlertidige boliger”, forklarer rådmanden.

Derfor roser han også udlejerne for hurtigt at stille op og hjælpe med at skaffe tag over hovedet til de nytilkomne flygtninge.

Kontaktinformation

Rådmand Nuuradiin S. Hussein, Job og Velfærd, 9931 2500

Baggrund om Lollandshus

PRESSEMEDDELELSE – Det tidligere plejehjem Lollandshus bliver til midlertidig boliger for ukrainske flygtninge

Lollandshus er pt. under renovering. I løbet af maj og juni vil Aalborg Kommune få rådighed over 64 boliger. Derudover undersøges mulighederne for at etablere et dagtilbud til ukrainske børn ved at ombygge 7 af de øvrige lejemål på stedet. Det vil dog kræve en del yderligere bygningsmæssige tilpasninger.

I takt med at Lollandshus i løbet af 2022 gennemgår en yderligere renovering og ombygning kan kommunen forvente at få rådighed over flere lejemål på stedet.

Aalborg Kommune lejer Lollandshus for en to-årig periode. Skulle behovet for at benytte Lollandshus mod forventning bortfalde i lejeperioden, har Aalborg Kommune fået indbygget en såkaldt tabsbegrænsningspligt i lejeaftalen.

Beboerne i Lollandshus skal betale brugerudgifter under opholdet. Det vil dog ikke dække hele kommunens udgift til stedet, og Aalborg Kommune forventer på sigt at blive kompenseret af staten for de resterende udgifter.

Aalborg Kommune har en forpligtelse til at skaffe midlertidige boliger til de ukrainske flygtninge i takt med, at de opnår opholdstilladelse. Det præcise antal er usikkert. Ud fra regeringens seneste forudsigelser om, at der kommer 100.000 fordrevne ukrainere til landet, kan antallet for Aalborg Kommune nå helt op på ca. 3.900 personer.

PRESSEMEDDELELSE: Frihedsfest 2020 bliver hele Nordjyllands fejring af friheden

Kilde / Logo / Foto: Aalborg Kommune.

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen