Forbrugere kan ifølge betalingsloven få udbetalt værdien af et elektronisk gavekort i gyldighedsperioden og op til et år efter, at gavekortet er udløbet. Forbrugerombudsmanden har undersøgt 29 virksomheders vilkår for udbetalinger på elektroniske gavekort. Flere af virksomhedernes vilkår var i strid med betalingsloven.

Forbrugere har ret til at få udbetalt værdien af et elektronisk gavekort efter reglerne i betalingsloven.

Et gavekort er elektronisk, hvis det kan bruges på nettet eller aflæses elektronisk med fx chip, magnetstribe, stregkode eller anden kode.

Hvis forbrugeren ønsker værdien af et elektronisk gavekort udbetalt efter udløbet af gyldighedsperioden og op til et år efter dette tidspunkt, må virksomheden ikke tage et gebyr for at udbetale pengene.

Hvis forbrugeren ønsker udbetaling af gavekortet inden for gyldighedsperioden, kan virksomheden tage et gebyr. Gebyret skal svare til de faktiske omkostninger, som virksomheden har ved at udbetale pengene.

Reglerne gælder efter Forbrugerombudsmandens vurdering både elektroniske gavekort med tilgodehavender på bestemte beløb og såkaldte oplevelsesgavekort.

Undersøgelse af 29 virksomheders vilkår

Forbrugerombudsmanden har undersøgt 29 virksomheders vilkår for udbetaling af værdien på elektroniske gavekort. 14 virksomheder udbetalte værdien af deres elektroniske gavekort uden at tage et gebyr.

I strid med betalingsloven havde to virksomheder vilkår om, at oplevelsesgavekort ikke udbetales til kontanter. De resterende 13 virksomheder opkrævede et gebyr for at udbetale gavekortets værdi:

  • Seks virksomheder opkrævede et gebyr på 100 kroner
  • En virksomhed opkrævede et gebyr på 75 kroner
  • Fire virksomheder opkrævede et gebyr på 50 kroner
  • En virksomhed opkrævede et gebyr på 15 procent af gavekortets værdi, dog max. 100 kroner
  • En virksomhed opkrævede et gebyr på 25 kroner

Hvis en virksomhed tager et gebyr for udbetaling af gavekortets værdi, skal gebyret svare til de faktiske omkostninger, der er forbundet med selve udbetalingstransaktionen. Det fremgår af lovforarbejderne til betalingsloven, at omkostningerne må antages at være meget små, da der er tale om en simpel transaktion.

Det er Forbrugerombudsmandens vurdering, at et gebyr på 25 kroner næppe vil være i strid med betalingsloven, hvis det svarer til virksomhedens omkostninger ved at foretage udbetalingen.  

Forbrugerombudsmanden har bedt virksomhederne om at tilrette deres praksis, så de efterlever betalingslovens regler for udbetaling.

Forbrugerombudsmanden vil offentliggøre et notat om betalingslovens regler om udbetaling af værdien på elektroniske gavekort og om Forbrugerombudsmandens praksis på sin hjemmeside.

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger:

”Ifølge betalingsloven har forbrugerne ret til at få udbetalt værdien af et elektronisk gavekort i op til et år efter, at gavekortet er udløbet. Virksomhederne kan ikke omgå den regel ved at skrive noget andet i deres vilkår.”

”Virksomheden må kun tage et gebyr for at udbetale værdien af elektroniske gavekort inden for gavekortets løbetid. Men virksomheden må ikke tjene penge på det. Gebyret skal svare til virksomhedens omkostninger ved at udbetale pengene.”

Betalingslovens regler for udbetaling af værdien på elektroniske gavekort

Ifølge betalingslovens § 96, stk. 2, kan indehavere af elektroniske penge inden udløbet af de elektroniske penge og i op til 1 år efter udløbet anmode om, at restværdien indløses til pålydende værdi.

Efter § 96, stk. 4, kan udstedere af elektroniske penge kun opkræve et gebyr i forbindelse med indløsning, hvis dette fremgår af aftalen, og hvis

  • der kræves indløsning, inden de elektroniske penges udløb,
  • aftalen mellem udstederen og indehaveren indeholder en udløbsdato, og indehaveren af de elektroniske penge opsiger aftalen inden denne dato, eller
  • der kræves indløsning mere end 1 år efter udløbet af aftalen mellem udstederen og indehaveren.

Ifølge § 96, stk. 5, skal et eventuelt gebyr svare til de faktiske omkostninger for udstederen af elektroniske penge, medmindre omkostningerne er uforholdsmæssigt høje.

Ifølge betalingslovens § 1, stk. 5, finder lovens § 96 også anvendelse på elektroniske gavekort.

Pressekontakt:

Forbrugerombudsmandens pressesekretariat: 41 71 50 98.

PRESSEMEDDELELSE: Bilablau-konkurs – forbrugere skal reagere nu

Kilde / Logo: Forbrugerombudsmanden

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen