De seneste år har Forbrugerombudsmanden haft fokus på abonnementsfælder og politianmeldt en række sager som bedrageri. Nu har Østre Landret idømt en direktør ubetinget fængsel i to år og tre måneder.

Forbrugerombudsmanden har siden 2016 politianmeldt en række abonnementsfælder. Abonnementsfælder er fx et uimodståeligt godt tilbud på nettet, som forbrugeren kan få ved at betale et lille beløb, ofte mellem 1-50 kr. Enten fremgår det slet ikke – eller kun med småt – at forbrugeren med betalingen samtidig bliver tilmeldt et abonnement. Formålet er at misbruge forbrugernes betalingskortoplysninger til at trække månedlige beløb skjult i et abonnement.

Nu har Østre Landsret idømt en direktør to år og tre måneders ubetinget fængsel for bedrageri. Direktøren blev også fundet skyldig ved Retten i Roskilde, men ankede dommen til landsretten. Det er første gang, at en direktør er idømt fængsel for en abonnementsfælde.  

I sin strafudmåling har Østre Landsret blandt andet lagt vægt på:

  • at ca. 8.000 forbrugere var blevet påført et tab, efter at de var blevet lokket i abonnementsfælden,
  • at der blev bedraget for 3,7 mio. kroner
  • at kriminaliteten foregik over en periode på syv måneder
  • at kriminaliteten havde et organiseret og professionelt præg.

Direktøren lavede bl.a. en ”Vind en iPhone”- kampagne i 2015 for at tiltrække kunder til en abonnementshjemmeside. I kampagnen, der blandt andet kørte via Facebook og mails, blev forbrugerne lovet, at de kunne vinde en iPhone mod at betale fem kroner i levering. Når forbrugerne kom ind på kampagnesiden, fremgik det med småt nederst på siden, at forbrugerne med betalingen af de fem kroner også blev tilmeldt et abonnement til hjemmesiden. Forbrugerens betalingskortoplysninger blev efterfølgende brugt til at trække 499 kroner hver måned for abonnementet.  

Efter at have modtaget klager over abonnementsfælden politianmeldte Forbrugerombudsmanden både selskabet og dets direktør i 2016. På grund af sagens grovhed, politianmeldte Forbrugerombudsmanden forholdet for overtrædelse af straffelovens bestemmelse om bedrageri.

I sin dom har retten blandt andet lagt til grund, at:

”[…]kampagneside[n] var lavet med det formål at frembringe en vildfarelse hos forbrugerne, således at de ved at reagere på konkurrencen om en iPhone, uden deres viden og accept samtidig tegnede abonnement på [hjemmesiden], hvorved de blev påført et tab. Retten har herved lagt vægt på, at [selskabets] betingelser var skrevet med lille skrift i bunden af hjemmesiden og i visse tilfælde først fremgik efter at man havde passeret en helt blank side.[…]”

For at skaffe kunder til abonnementshjemmesiden havde direktøren også indgået aftaler om markedsføring med et antal såkaldte affiliate netværker, der indgik aftaler med affiliate publishere, som skulle skaffe kunder til iPhone-kampagnen på hjemmesiden. Affiliate markedsføring er en markedsføringsmetode på nettet, hvor flere parter samarbejder om markedsføringen. Flere af affiliate publishernes kampagner var falske og vildledende.

Østre Landsret har fundet, at direktøren som annoncør og bestiller af markedsføringen bar det overordnede ansvar også for affiliate publishernes kampagner.

Der blev også lagt vægt på, at direktøren ikke havde foretaget sig noget for at bringe forbrugerne ud af deres vildfarelse f.eks. ved at afbryde samarbejdet med affiliate netværkene, ved at lukke sin egen kampagne ned, eller ved at vejlede tydeligt på sin egen kampagneside.

Retten fandt det på den baggrund bevist, at direktøren retsstridigt havde fremkaldt, bestyrket og udnyttet den vildfarelse forbrugerne via de falske kampagner og selskabets egen hjemmeside var blevet bragt i, hvorved ca. 8.000 forbrugere blev påført et tab.

Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen, siger:

”Har man et forretningskoncept, der går ud på at skjule et abonnement og de månedlige trækninger for abonnementet, indtil forbrugerne ved et tilfælde opdager det, så kan det være bedrageri og give fængselsstraf.”

”Sådanne skjulte abonnementer politianmelder vi, og det kan – som vi har set her – give fængselsstraf.”

Hvad er en abonnementsfælde?

En abonnementsfælde er et usædvanligt godt tilbud på nettet, som forbrugeren kan få ved at betale et lille beløb, ofte mellem 1-50 kr. Enten fremgår det slet ikke – eller kun med småt – at man med betalingen af det lille beløb også bliver tilmeldt et abonnement.

Formålet er at misbruge forbrugernes betalingskortoplysninger til at trække månedlige beløb skjult i et abonnement.

Straffelovens bestemmelse om bedrageri

§ 279. For bedrageri straffes den, som, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, ved retsstridigt at fremkalde, bestyrke eller udnytte en vildfarelse bestemmer en anden til en handling eller undladelse, hvorved der påføres denne eller nogen, for hvem handlingen eller undladelsen bliver afgørende, et formuetab.

Pressekontakt:

Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98.

PRESSEMEDDELELSE: Bilablau-konkurs – forbrugere skal reagere nu

Kilde / Logo: Forbrugerombudsmanden

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen