Forbrugerombudsmanden advarer forbrugerne mod at låne penge via Capitolias hjemmesider simbo.dk og kronelån.dk, da Capitolia fortsætter med at opkræve forbrugerne en ulovlig månedlig rente på 17 % af saldo.

Forbrugerombudsmanden vurderer, at forbrugere, der optager lån via Capitolias hjemmesider simbo.dk og kronelån.dk, bliver udsat for bedrageri. Forbrugerombudsmanden har anmeldt sagen til politiet, og det er nu op til politiet og anklagemyndigheden, om der skal rejses tiltale i sagen. Bliver personerne bag Capitolia dømt i sagen, kan domstolene frakende dem retten til at drive lånevirksomhed eller medvirke dertil.

På hjemmesiderne simbo.dk og kronelån.dk har Capitolia siden 1. juli 2020 tilbudt forbrugslån med en månedlig fast rente på 0,37 procent, men når låneaftalen er indgået, stiger renten til 17 procent af saldo, hvis forbrugerne ikke sender en række oplysninger hver 30. dag til Capitolia. For eksempel beder Capitolia forbrugerne om at sende deres seneste lønseddel og en erklæring fra deres nærmeste leder om, at de fortsat er ansat. Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse er der ingen saglig begrundelse for sådanne månedlige oplysningskrav, som Capitolia bevidst har gjort meget vanskelige at opfylde. Mange forbrugere betaler den høje rente, da Capitolia ellers kan opsige lånet ifølge låneaftalerne.

Capitolia udnytter, at forbrugerne ikke kan indfri gælden, og at forbrugerne tror, at de er forpligtede til at betale de 17 procent i rente om måneden, selvom den månedlige rente ifølge låneaftalen er 0,37 procent og ikke 17 procent. En månedlig rente på 17 procent ville også være ulovlig efter indførelsen af et ÅOP-loft på 35 procent, der trådte i kraft 1. juli 2020.  

Capitolia mener ikke, at forretningsmodellen er ulovlig og har meddelt Forbrugerombudsmanden, at virksomheden vil fortsætte de månedlige opkrævninger på 17 procent af saldo, når forbrugerne ikke sender oplysninger om deres økonomi og arbejdsgivererklæringer mv.

Forbrugerombudsmanden modtager fortsat klager fra forbrugere, som ikke kan komme i kontakt med Capitolia og bliver opkrævet 17 procent af saldo på deres lån.

Forbrugerombudsmanden overvejer, om Forbrugerombudsmanden ud over politianmeldelsen også skal anlægge et civilt søgsmål mod Capitolia.

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger:

”Hvis man har en forretningsmodel, hvor man får forbrugerne til at tro, at de forpligtet til at betale en langt højere rente end aftalt, er der efter vores opfattelse tale om bedrageri.”

”Forbrugere, der har taget forbrugslån hos Capitolia 1. juli eller senere, skal ikke betale 17 % i månedlig rente og kan derfor modregne den ulovligt opkrævede rente i deres gæld til Capitolia eller kræve den tilbagebetalt. Forbrugerne kan se, hvad vi råder dem til på forbrugerombudsmanden.dk.”

Sagen mod Capitolia indgår i Forbrugerombudsmandens indsats mod uansvarlig långivning.

I februar 2019 politianmeldte Forbrugerombudsmanden Capitolia i en anden sag. Det var for at overtræde forbuddet mod vildledende markedsføring og kreditoplysningspligten i markedsføringsloven.

Gode råd til forbrugere, der har taget et lån på simbo.dk eller kronelån.dk efter juni 2020

Har du har optaget et lån på en af hjemmesiderne simbo.dk eller kronelån.dk fra og med den 1. juli 2020, har du ikke pligt til sende økonomiske oplysninger mv. til Capitolia hver måned, og Capitolia har ikke ret til at opsige lånet eller hæve renten, fordi du ikke sender oplysningerne.

Du kan højest være forpligtet til at betale en fast månedlig rente på 0,37 procent af saldo. Capitolia skal derfor refundere den ulovligt opkrævede rente svarende til (17 procent minus 0,37 procent =) 16,63 procent af saldo.

Har du stadig gæld til Capitolia, kan du trække de ulovligt opkrævede renter fra i gælden og nøjes med kun at afvikle det resterende beløb. Det gælder også, selvom lånet eventuelt er videresolgt til tredjemand eller overdraget til ekstern inkassering. Har Capitolia fx opkrævet 5.000 kr. for meget i rente fra dig, og er din nuværende gæld på i alt 6.000 kr., kan du skrive til Capitolia, at du kun skylder 1.000 kr. og vil ophøre med at betale af på gælden, når de 1.000 kr. med tillæg af en månedlig rente på 0,37 procent er betalt.

Er din gæld til Capitolia indbragt for fogedretten, bør du oplyse fogedretten om dit krav mod Capitolia og henvise til denne pressemeddelelse.

Har du allerede indfriet gælden hos Capitolia, og kan du ikke få Capitolia til at refundere de ulovligt opkrævede renter, kan du skrive til politiet om at tage dit krav på tilbagebetaling af renterne med i straffesagen, hvis den kommer for retten. Når du skriver til politiet, skal du henvise til denne pressemeddelelse. Du skal også huske at vedlægge dokumentation i form af kvitteringer eller lignende, der viser, at du har betalt en rente på 17 % af saldo.

Har du brug for hjælp til beregningerne af dit krav, bør du kontakte retshjælpen i din kommune eller de frivillige gældsrådgivninger fx hos KFUM. Vær også opmærksom på, om du har en retshjælpsforsikring, der dækker advokatomkostninger.

Du har også krav på at få tilbagebetalt i hvert fald de første tre hævegebyrer på 20 % af saldo, som du har betalt for at kunne udnytte kreditten. Se Forbrugerombudsmandens pressemeddelelse af 11. februar i år.

Pressekontakt:

Kontakt Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98.​

PRESSEMEDDELELSE: Bilablau-konkurs – forbrugere skal reagere nu

Kilde / Logo: Forbrugerombudsmanden

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen