Elselskabet GNP Energy har sendt markedsføringsmails uden at have fået et samtykke fra modtagerne. GNP lovede desuden modtagerne gratis strøm, selvom kun det faktiske elforbrug var gratis, og modtagerne fortsat skulle betale afgifter og transport, svarende til 80 procent af den samlede elregning. Forbrugerombudsmanden har nu politianmeldt GNP Energy for vildledende markedsføring og for overtrædelse af forbuddet mod spam. GNP har accepteret at betale en bøde på 40.000 kr. for overtrædelserne.

”Gratis strøm hele sommeren”

Sådan lød et reklamebudskab i en e-mail fra GNP Energy. Modtagerne havde ikke givet samtykke til at modtage mailen med markedsføringen, og de fik stadig en regning for afgifter og transport, hvis de tog imod tilbuddet. På baggrund af 11 klager fra seks personer over disse mails har Forbrugerombudsmanden politianmeldt GNP Energy for vildledende markedsføring og overtrædelse af forbuddet mod spam.

Virksomhedens løfte om gratis strøm var vildledende, fordi forbrugerne fortsat skulle betale for afgifter og transport. Det fremgik alene af hjemmesiden, at tilbuddet kun omfattede det faktiske elforbrug, men ikke afgifter og transport. Oplysningerne på hjemmesiden var vist med en lille skrifttype, og forbrugeren skulle scrolle væk fra tilmeldingsfeltet, for at se oplysningerne. Afgifter og transport af strømmen står for mere end 80 procent af det samlede beløb på en typisk elregning.

Når forbrugerne forventer, at de ikke skal betale noget, fordi der står ”gratis” i et tilbud, er markedsføringen vildledende, hvis forbrugerne alligevel får en regning.

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger:

”Det er ulovligt at markedsføre noget som gratis, hvis det ikke er det i virkeligheden. GNP Energy lovede forbrugerne gratis strøm, hvis de skiftede elselskab, men forbrugerne skulle alligevel betale for afgifter og transport af strømmen. Det er vildledende markedsføring, og derfor har vi politianmeldt virksomheden.”

”GNP Energy har desuden sendt reklamemails til en række modtagere, som ikke har givet samtykke forinden. Dermed overtrådte virksomheden spamforbuddet i markedsføringsloven.”

Lovgrundlag:

Forbuddet mod vildledning

I bilag 1 til markedsføringsloven er oplistet flere former for handelspraksis, der altid vil anses for at være vildledende eller aggressive. Det fremgår af markedsføringslovens § 9.

Bilag 1 til markedsføringsloven kaldes også for sortlisten.

I bilag 1, nr. 20, til markedsføringsloven fremgår det, at det altid vil være en vildledende handelspraksis, hvis et produkt omtales som ”gratis”, ”vederlagsfrit”, ”uden betaling” eller lignende, selvom forbrugeren skal betale andet end de uundgåelige udgifter, der er forbundet med at reagere på den pågældende handelspraksis, samt afhentning eller betaling for levering af produktet.

Spamforbuddet

Virksomheder må ikke rette henvendelse til nogen ved brug af elektronisk post, fx mail eller sms, med henblik på direkte markedsføring, med-mindre modtageren har givet sit forudgående samtykke til det. Det følger af markedsføringslovens § 10, stk. 1.

Et samtykke til at modtage elektronisk markedsføring skal være udtryk for en frivillig, informeret, specificeret og utvetydig viljestilkendegivelse.

Det er den virksomhed, der henvender sig, der er ansvarlig for, at henvendelsen sker på baggrund af et gyldigt samtykke.

Pressekontakt:

Kontakt Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98.

PRESSEMEDDELELSE: Bilablau-konkurs – forbrugere skal reagere nu

Kilde / Logo: Forbrugerombudsmanden

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen