De nyeste ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at den sæsonkorrigerede ledighed i april 2022 er på 2.934 fuldtidspersoner. Det svarer til 3,0 procent af arbejdsstyrken i Odense Kommune.

De nye tal betyder, at ledighedsprocenten i Odense er faldet fra 3,1 procent i marts til 3,0 procent i april 2022.

  • Ledigheden falder igen og er atter nede på det historisk lave niveau, vi så i december 2021. Det er jeg naturligvis meget glad for, men vi må ikke stille os tilfredse. Vi skal stadig arbejde målrettet på at komme ned på landsgennemsnittet. Og så skal vi i en tid med mangel på arbejdskraft gøre endnu mere for de mennesker, der har sværest ved at få et job, så de også får en fod indenfor hos virksomhederne, siger beskæftigelses- og socialrådmand Christoffer Lilleholt.

For hele landet er ledighedsprocenten faldet fra 2,5 procent i marts til 2,4 procent i april 2022.

Odense indtager en 13. plads i ledighedsplaceringen i april 2022. Dvs. Odense har landets 13. højeste ledighedsprocent. I marts 2022 havde Odense landets 12. højeste ledighedsprocent.

Den aktuelle ledighedsprocent er 2,9 procent, svarende til 2.923 fuldtidspersoner.

  • Bemærk at tallene ovenfor sammenligner ledighedsprocenten for april 2022 med ledighedsprocenten for marts 2022, som de så ud, da Danmarks Statistik offentliggjorde dem. Danmarks Statistik har i forbindelse med offentliggørelsen af aprils ledighedstal nedjusteret ledighedsprocenten for marts 2022 for Odense fra 3,1 procent til 3,0 procent.

Kontaktinformation

Politiske kommentarer til udviklingen i ledighedstal fra rådmand Christoffer Lilleholt på 30 60 43 56
Henvendelser vedr. pressemeddelelsen i øvrigt rettes til stabschef Simon Krogh på 30 60 05 22.

PRESSEMEDDELELSE: 6 mio. kr. til 120 af Odenses frivillige, sociale foreninger

Kilde / Logo: Odense Kommune

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen