Genåbningen af Odenses skoler og institutioner har medført ekstra behov for rengøring. Derfor har By- og Kulturforvaltningen i den seneste uge ansat 80 nye rengøringsassistenter, ligesom et antal hidtidige ansatte er gået op i tid eller flyttet til andre bygninger.

Der er igen travlhed på Odenses skoler og institutioner, hvor børn og personale er vendt tilbage i stort antal. Coronakrisen stiller store krav til deres adfærd og håndhygiejne, men den betyder også, at det er nødvendigt med rengøring i større omfang end normalt.

Alle genåbnede skoler og institutioner bliver rengjort to gange dagligt efter retningslinjerne i Sundhedsstyrelsens vejledning, og det har medført et øget arbejdspres i kommunens rengøringsfunktion. Derfor har By- og Kulturforvaltningen været i gang med en kraftig oprustning, og i den seneste uge er der blevet ansat 80 nye rengøringsassistenter, mens en række allerede ansatte er gået op i tid.

  • Grundig rengøring er i lighed med afstand og håndhygiejne afgørende for, at skoler og institutioner kan genåbne, så det har haft højeste prioritet at løse opgaven efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Forældre, børn og ansatte skal være trygge, så rengøringen skal være i orden, og vi har et stort behov for flere hænder. Vi forsøger naturligvis at løse opgaven økonomisk ansvarligt og omstille os hurtigt, men vi har ikke midlerne til ekstra rengøring, så det må være en fælles opgave at finde dem på et senere tidspunkt, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind (V).

De mange nye ansatte er blandt andet fundet via en stor indsats fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, hvor medarbejderne i jobcentret har gennemgået CV’er for at finde ledige med de rigtige kompetencer og kurser til området.

  • Det er et lyspunkt i en mørk tid på arbejdsmarkedet, at 80 odenseanere her har fået et nyt job. Samtidig er det et eksempel på godt og effektivt samarbejde mellem de to forvaltninger, hvor vi i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen fandt en stor mængde ledige, der hurtigt kunne påtage sig den vigtige opgave med at skabe rene og sikre omgivelser for børn og personale i skoler og børnehaver. Under coronakrisen har jobcentret netop stor fokus på at hjælpe med rekrutteringen i de brancher, hvor der er behov for arbejdskraft, siger beskæftigelses- og socialrådmand Brian Dybro (F).

Sundhedsstyrelsens vejledning for rengøring bliver løbende ændret, og det betyder, at Odense Kommune, i takt med ændringerne, vil tilpasse antallet af ansatte af hensyn til økonomien. Genåbningen af samfundet, og dermed flere kommunale faciliteter, kan medføre et behov for at ansætte yderligere medarbejdere, så længe Covid-19 situationen kræver ekstra rengøring.

Kontaktinformation

Jane Jegind, by- og kulturrådmand, tlf.: 20 91 10 31
Brian Dybro, beskæftigelses- og socialrådmand, tlf.:
Kenneth Lindskov Andersen, kontorchef for Bygningsdrift, tlf.: 30 69 42 61

PRESSEMEDDELELSE: 6 mio. kr. til 120 af Odenses frivillige, sociale foreninger

Kilde / Logo: Odense Kommune

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen