Regeringen har indgået en bred politisk aftale, som sikrer, at pensionister, der har taget ekstra arbejde relateret til corona, kan undtage indtægter fra ekstraarbejdet i beregningen af deres pension. Der vil heller ikke ske modregning i pensionen som følge af indtægten, hvis ægtefællen eller samleveren har indtægter fra ekstra arbejde på baggrund af pandemien.

Onsdag den 24. februar 2021 har regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Nye Borgerlige landet en aftale, som betyder, at pensionister, der har haft ekstra arbejde relateret til corona, ikke vil opleve at blive modregnet denne indtægt i deres pension. Modregningen vil heller ikke ske, hvis pensionistens ægtefælle eller samlever har fået højere indtægt på baggrund af ekstra arbejde relateret til pandemien.

Normalt er det ellers sådan, at hvis du modtager folkepension, førtidspension eller seniorpension, kan du opleve at få mindre i pension, hvis enten du selv eller din ægtefælle eller samlever har en indtægt, der overstiger visse beløbsgrænser.

Med aftalen fjernes modregningen, der skyldes indtægter fra ekstra corona-arbejde fra marts 2020 og i hele 2021. For at undgå modregningen skal pensionister indberette ekstra arbejde som følge af corona til Udbetaling Danmark.

Merindtægten skal dokumenteres med en lønseddel, og man skal derefter skrive under på en ”tro og love”-erklæring. Man skal desuden have en arbejdsgivererklæring, der bekræfter, at merindtægten er direkte relateret til corona, og at der er tale om en arbejdsindsats, som går ud over det, som medarbejderen ellers ville have ydet i henhold til sin ansættelseskontrakt.

Aftalen gælder for alle offentligt og privat ansatte, der vurderer at have haft øgede indtægter fra corona-relateret ekstra arbejde.

Af tekniske årsager kan man i første omgang godt opleve at blive modregnet i pensionen. Men hvis man lever op til kravene, får man sin pensionsudbetaling korrigeret i forbindelse med efterreguleringen, som sker en gang om året. Det sker forventeligt i perioden juni til september. Er pensionen blevet nedsat på grund af indtægter i 2020, vil pengene blive efterbetalt i forbindelse med efterreguleringen i 2021, mens efterbetaling af indtægter fra 2021 tilbagebetales i forbindelse med efterreguleringen i 2022.

Det forventes med betydelig usikkerhed, at aftalen koster omkring 60 mio. kroner årligt de næste to år inkl. implementerings- og driftsomkostninger.

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard:

– Der er ingen tvivl om, at mange danskere har ydet en ekstra indsats under corona for at bekæmpe virus eller holde gang i virksomheder og samfund generelt, og vi på den måde er mindre hårdt ramt. Det vil vi gerne anerkende, og derfor skal de heller ikke opleve at få en økonomisk lussing ved at miste noget af deres pension, hvis de selv eller deres ægtefælle eller samlever har taget en ekstra tørn. Det glæder mig, at vi har fået lavet en aftale med bred politisk opbakning.   

Beskæftigelsesordfører for Venstre, Hans Andersen: 

– Vi er rigtig godt tilfredse med, at det efter pres fra bl.a. Venstre er lykkes at fjerne den skattehammer, som mange af vores corona-helte desværre har været ramt af. Rigtig mange danskere yder en stor indsats under corona-krisen for, at vi alle sammen kommer så godt igennem som muligt. Og de skal selvfølgelig ikke straffes økonomisk for at yde den ekstra indsats. Statsministeren påstod, at der kun var tale om ”enkeltsager”. Men det passede ikke. Med dagens aftale hjælper vi 15.000 familier med at undgå blive modregnet. Og det er vi rigtig glade for.   

Beskæftigelsesordfører for Dansk Folkeparti, Bent Bøgsted: 

– Jeg er rigtig glad for, at beskæftigelsesministeren og et bredt flertal i folketinget har sagt ja til forslaget fra Dansk Folkeparti, om hvordan man løser problemet. De mange, som har ydet en ekstra indsats for at få os godt igennem Coronakrisen, skal selvfølgelig ikke straffes økonomisk ved, at der modregnes i ægtefælle eller samlevers pension. 

Arbejdsmarkedsordfører for Socialistisk Folkeparti, Karsten Hønge:

– Det er kun fair, at række en hånd til pensionister, hvis partneren arbejder ekstra under Corona. SF fortsætter kampen mod den uretfærdige partnerafhængighed, og for en permanent løsning for alle pensionister. 

Beskæftigelsesordfører for Radikale Venstre, Samira Nawa:

– I Radikale Venstre glæder vi os meget over denne aftale, som betyder at de mennesker som tager en ekstra tørn på jobbet som følge af corona-situationen ikke bliver straffet økonomisk.   

Beskæftigelsesordfører for Enhedslisten, Victoria Velásquez:

– Endelig får vi lidt retfærdighed for pensionister, som er ramt af gensidig forsørgerpligt. Det er helt urimeligt, at pensionisterne modregnes, og der bliver virkelig sat spot på urimelighederne, når ægtefællen har knoklet ekstra under Corona-krisen. Det er vigtigt, at aftalen omfatter alle, der har arbejdet ekstra, også deltidsansatte og andre end sundhedspersonale, og at ordningen ikke er for bureaukratisk. Vi ser det som et første skridt til helt at gøre op med den gensidige forsørgerpligt.

Beskæftigelsesordfører for Nye Borgerlige, Lars Boje Mathiesen:

– Vi mener, at aftalen er et skridt i den rigtige retning. Vi mener, at ægtefælleafhængigheden burde fjernes for alle, så de ikke oplever en marginal beskatning på ca. 70 pct., og vi håber, at det her kan være et første skridt derhen. 

Beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet, Henrik Møller: 

– Jeg glæder mig over, at et stort flertal er blevet enige om en aftale, der sikrer, at pensionister og førtidspensionister ikke bliver straffet for ægtefælles merarbejde i forbindelse med covid-19.

Pressemeddelelse - Beskæftigelsesministeriet - Logo

Kilde / Logo: Beskæftigelsesministeriet

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen