RoyalCasino.com Limited har overtrådt god markedsføringsskik ved at have benyttet en animeret dronningefigur, som kan opfattes som en henvisning til Dronning Margrethe 2., i sin markedsføring af spillevirksomheden og dens produkter. Forbrugerombudsmanden havde lagt sag an mod virksomheden ved Sø- og Handelsretten, men har nu hævet sagen, da Royal Casino har givet tilsagn.

Efter at være blevet stævnet har spillevirksomheden Royal Casino givet Forbrugerombudsmanden tilsagn om at fjerne den pågældende dronningefigur fra sin markedsføring og heller ikke i fremtidig markedsføring at bruge den pågældende dronningefigur eller andre figurer, der kan blive opfattet som en henvisning til Dronning Margrethe 2. eller andre medlemmer af det danske kongehus.

Forbrugerombudsmanden blev opmærksom på Royal Casinos brug af dronningefiguren i december 2020, fordi kongehusets Kabinetsekretariat havde modtaget en forbrugerklage over Royal Casinos brug af dronningefiguren i en række reklamevideoer, som Kabinetsekretariatet videresendte til Forbrugerombudsmanden.

I de omtvistede reklamevideoer var dronningefiguren en ældre dame med blå øjne og gråligt hår. Hun bar diadem, medaljer, perlesmykker, rød gallakjole og et blåligt ordensbånd. I en af videoerne optrådte Dronningefiguren vinkende på en balkon foran en folkemængde, som vifter med dannebrog, mens der blev spillet ”Der er et yndigt land”. I næste scene gik dronningefiguren fra balkonen ind på slottet – der var indrettet som et kasino og havde mange lighedspunkter med Amalienborg palæerne – og satte sig ved en spillemaskine.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at Royal Casinos markedsføring var i strid med god markedsføringsskik, da spillevirksomheden benyttede en figur og et miljø, der kommercielt udnyttede Dronning Margrethe 2. og kongehusets popularitet, goodwill og reklameværdi.

Forbrugerombudsmanden iværksatte en høringsproces i januar 2021. Høringsprocessen blev afsluttet i maj 2021 med en anmodning om at afgive et tilsagn, der i alt væsentlighed svarede til det tilsagn, Royal Casino nu har tiltrådt.

Det er ulovligt at udnytte en person kommercielt, hvis personen ikke har givet samtykke til det. Hverken kongehuset eller Dronning Margrethe 2. har givet Royal Casino tilladelse til at bruge den omtalte dronningefigur. Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse strider Royal Casinos uretmæssige brug af dronningefiguren også mod almene samfundshensyn og interesser.

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger:

”Hvis en virksomhed ønsker at benytte en person, et logo, et varemærke eller andre kendetegn i sin markedsføring, så kræver det samtykke. Ellers vil det være ulovligt ikke bare efter markedsføringsloven men også efter en række andre regelsæt. Det gælder også, hvis man skaber en kommerciel figur eller et miljø, der udnytter og snylter på en anden persons goodwill, popularitet og reklameværdi.”

”Vi har behandlet sagen, fordi Kongehuset og Dronning Margrethe 2. har en særlig status i det danske samfund, og fordi det har generel samfundsmæssig betydning, når private virksomheder misbruger kongehuset kommercielt.”

Lovgrundlag:

Efter markedsføringslovens § 3 skal erhvervsdrivende udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugere, erhvervsdrivende og almene samfundsinteresser. I bedømmelsen af hvad der er god skik, har Forbrugerombudsmanden, som et moment blandt flere, også lagt vægt på hvad der er skik og brug i erhvervslivet, herunder de af erhvervslivet selvformulerede normer for god skik, ICC-kodeks artikel 14 og 15.

Pressekontakt:

Kontakt Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98.

PRESSEMEDDELELSE: Bilablau-konkurs – forbrugere skal reagere nu

KILDE / LOGO: Forbrugerombudsmanden . FOTO: Pressemeddelelse.dk

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen