Forbrugerombudsmanden har politianmeldt virksomhederne bag hjemmesiderne tojfabrikken.dk, clothesfamily.dk og simplybuy.dk. Forbrugerne fik ikke tydelig information om, at de automatisk blev tilmeldt et abonnement, når de handlede på hjemmesiderne.

Forbrugerombudsmanden har politianmeldt to virksomheder for vildledende markedsføring på deres respektive hjemmesider. Det drejer sig om:

  • Noodle Firm ApS (tojfabrikken.dk og clothesfamily.dk)
  • Nordisk-Import ApS (simplybuy.dk)

De to virksomheder sælger produkter på nettet, og anvender samme forretningskoncept, hvor køb af produkter i netbutikkerne forudsætter et løbende abonnement.

Noodle Firm ApS har solgt produkter fra siderne tojfabrikken.dk og efterfølgende clothesfamily.dk. Hjemmesiden clothesfamily.dk er nu lukket ned. Nordisk Import ApS sælger produkter fra hjemmesiden simplybuy.dk.

Ifølge Forbrugerombudsmanden har de to virksomheder ikke oplyst forbrugerne tydeligt om, at køb af produkter i netbutikkerne forudsatte, at forbrugerne samtidig tegnede et løbende abonnement. Betalingskortoplysningerne, som forbrugerne indtastede ved køb af produkter på hjemmesiderne, blev efterfølgende anvendt til at trække de månedlige betalinger på henholdsvis 69 kroner og 89 kroner for abonnementet.

Forbrugerombudsmanden vurderer, at forbrugerne har krav på tilbagebetaling af de beløb, som de har betalt i abonnement.

Det skyldes, at forbrugerne ikke har fået de oplysninger, som de skal have efter forbrugeraftaleloven. Derfor er det Forbrugerombudsmandens opfattelse, at forbrugerne ikke er bundet af abonnementsaftalerne efter forbrugeraftaleloven, og at betalingerne er uautoriserede efter betalingsloven.

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger:

”Desværre får vi fortsat mange klager over netbutikker, der tilsyneladende ikke ønsker at oplyse forbrugerne tydeligt om, at det kræver et abonnement for at kunne handle i netbutikkerne.”

”Hvis forbrugerne ikke mener at have tilmeldt sig et abonnement, bør de kontakte virksomheden for at få pengene retur. Man skal naturligvis ikke betale for et abonnement, man ikke er klar over, at man har købt.”

Gode råd til dig, der har betalt for et abonnement, du ikke mener at have købt:

  • Kontakt virksomheden og gør opmærksom på, at du ikke mener, at du har accepteret abonnementsaftalen. Du er ikke bundet af abonnementsaftalen, hvis oplysningerne om abonnementet ikke var tydelige og fremhævede. Du kan henvise til forbrugeraftalelovens § 12, stk. 2.
  • Kontakt din bank og gør opmærksom på, at der er blevet hævet uretmæssigt på dit kort, fordi du ikke har accepteret, at virksomheden må trække betalingen for abonnementet.
  • Forbrugerombudsmanden hører gerne fra dig, hvis du forgæves har forsøgt at få dine penge igen fra enten virksomheden eller din bank. Kontakt os via vores kontaktformular her.

Lovgivningen

Det fremgår af markedsføringslovens § 5, stk. 1, sammenholdt med § 8, at en erhvervsdrivendes handelspraksis ikke må indeholde urigtige oplysninger eller i kraft af sin fremstillingsform eller på anden måde vildlede eller kunne forventes at vildlede gennemsnitsforbrugeren, uanset om oplysningerne er faktuelt korrekte.

Markedsføringslovens andet vildledningsforbud i § 6, stk. 1, sammenholdt med § 8, siger, at en erhvervsdrivendes handelspraksis ikke må vildlede ved at udelade eller skjule væsentlige oplysninger eller præsentere væsentlige oplysninger på en uklar, uforståelig, dobbelttydig eller uhensigtsmæssig måde.

Det fremgår af forbrugeraftalelovens § 12, stk. 1, 1. pkt., at det skal være oplyst klart og tydeligt på den webside, hvor en bestilling afgives, hvis bestillingen pålægger forbrugeren en betalingsforpligtelse. Forbrugeren skal også tydeligt, i fremhævet form og umiddelbart før forbrugeren afgiver sin bestilling, oplyses om bl.a. abonnementets pris pr. måned og betingelserne for at opsige abonnementet. Det fremgår af forbrugeraftalelovens § 12, stk. 1, 2. pkt., der henviser til lovens § 8, stk. 1, nr. 1, 5, 6, 17 og 18. Hvis forbrugeren ikke tydeligt, i fremhævet form og umiddelbart før forbrugeren afgiver sin bestilling er blevet oplyst herom, er forbrugeren ikke bundet af aftalen, jf. forbrugeraftalelovens § 12, stk. 2.

Det fremgår af betalingslovens § 82, at en hævning kun er autoriseret, hvis betaleren har meddelt samtykke til at gennemføre hævningen. Er der ikke meddelt samtykke, er hævningen uautoriseret. Det fremgår herefter af betalingslovens § 99, at betalers udbyder (dvs. banken) hæfter over for betaleren (forbrugeren) for tab som følge af uautoriserede hævninger. Det betyder, at banken har pligt til at tilbagebetale det hævede beløb til betalerens konto. En sådan indsigelse til banken skal ske hurtigst muligt efter, at betaleren er blevet opmærksom på den uretmæssige hævning fra betalerens konto, jf. betalingslovens § 97.

For yderligere information, kontakt:

Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98.

PRESSEMEDDELELSE: Bilablau-konkurs – forbrugere skal reagere nu

Kilde / Logo: Forbrugerombudsmanden

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen