Viagogo AG, der sælger billetter til sports- og kulturbegivenheder, havde ikke oplyst tydeligt nok, at der kom leveringsomkostninger oveni billetprisen.

Københavns Byret har idømt Viagogo en bøde på to millioner kroner for at have overtrådt markedsføringslovens forbud mod vildledende prismarkedsføring.

Viagogo er et schweizisk selskab, men de har bl.a. en dansk hjemmeside. På den fremgik det ikke tydeligt, at der var ekstra omkostninger forbundet med køb af billetter i form af leveringsomkostninger. Enten stod oplysningen om leveringsomkostningerne der slet ikke, eller også fremgik den alene i form af en mørk bjælke øverst i billedet, som forsvandt, når man scrollede ned af siden.

Ved straffastsættelsen anvendte retten en ny bødemodel i markedsføringsloven, som trådte i kraft den 1. januar 2022. Retten lagde ved bødeudmålingen bl.a. vægt på, at markedsføringsloven stiller krav om, at en bøde skal udmåles til et større beløb end virksomhedens fortjeneste, når der er tilgængelige oplysninger om fortjenesten. Retten fandt desuden, at det var en skærpende omstændighed, at gerningsperioden havde været lang, til dels stadig løb, og at lovovertrædelsen omfattede samtlige salg i Danmark siden 17. september 2018. Viagogo tilrettede sin hjemmeside i april 2022, men på virksomhedens mobilhjemmeside bliver forbrugerne fortsat ikke orienteret klart og tydeligt om leveringsomkostningerne.

Sagen indeholdt også et spørgsmål om, manglende indregning af moms og afgifter på billetter solgt på Viagogos danske hjemmeside. Retten vurderede dog, at det forhold var forældet, og Viagogo blev derfor frifundet for det forhold.

Ankefristen på 14 dage er ikke udløbet.

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger:

”Forbrugerne skal vide, hvis en annonceret pris ikke er den endelige, fordi den vil blive tillagt leveringsomkostninger. Oplysningen skal fremgå tydeligt og i umiddelbar forbindelse med prisen, alle de steder, hvor prisen fremgår i markedsføringen.”

Lovgrundlag:

Markedsføringslovens § 6, stk. 3, har følgende ordlyd:

§ 6 […]

Stk. 3 Når produktets art medfører, at prisen ikke med rimelighed
kan beregnes på forhånd, skal den erhvervsdrivende oplyse, hvordan
prisen beregnes. Når omkostninger vedrørende fragt, levering eller
porto ikke med rimelighed kan beregnes på forhånd, skal det
oplyses, at disse omkostninger kan forekomme.

Pressekontakt:

Kontakt Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98.

PRESSEMEDDELELSE: Bilablau-konkurs – forbrugere skal reagere nu

KILDE / LOGO: Forbrugerombudsmanden. FOTO: Pressemeddelelse.dk

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen