En ny tilfredshedsundersøgelse blandt virksomhederne i Egedal kommune, der måler på samarbejdet mellem Jobcenteret og virksomhederne, viser at virksomhederne er tilfredse med jobcentrets arbejde.

I Egedals kommunes Beskæftigelsesplan for 2020/21, er der opstillet et mål om, at virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

For at afdække virksomhedernes tilfredshed og behov med den virksomhedsservice, som leveres i Centret for Arbejdsmarked og Ydelse, har kommunen i perioden marts til oktober 2020 gennemført en spørgeskemaundersøgelse.

– Undersøgelsen er vigtig, fordi vi hele tiden skal tage temperaturen på det lokale erhvervsliv, for at se om kommunen lever op til de behov virksomhederne efterspørger. Og et af de mest ærlige redskaber til at måle det, er hvor tilfredse virksomhederne er med om vi skaffer den rigtige arbejdskraft, siger Charlotte Haagendrup, formand for Kultur- og Erhvervsudvalget.

Undersøgelsen er gennemført i forbindelse med virksomhedskonsulenternes besøg på
virksomheder beliggende i Egedal Kommune. 46 virksomheder har udfyldt spørgeskemaet.

De konkrete emner, der blev undersøgt er:

– Tilfredsheden med samarbejdet med virksomhedskonsulenterne i Center for Arbejdsmarked og Ydelse.

– Center for Arbejdsmarked og Ydelses evne til at imødekomme virksomhedernes behov for arbejdskraft og til at matche de rigtige kandidater til jobbet.

Tilbagemeldingerne fra virksomhederne viser, at de er meget tilfredse med den indsats virksomhedskonsulenterne leverer.

93 procent af virksomhederne, svarer at de har et godt eller meget godt samarbejde med virksomhedskonsulenterne.

83 procent af virksomhederne, svarer at Center for Arbejdsmarked og Ydelses evne til at hjælpe med diverse it-værktøjer, enten er god eller meget god.

68 procent af virksomhederne svarer at Center for Arbejdsmarked og Ydelses evne til, at imødekomme virksomhedernes behov for arbejdskraft og til at matche de rigtige kandidater er meget god eller god.

43 procent mener at Center for Arbejdsmarked og Ydelse er meget god eller god til at matche kandidater efter virksomheds behov. I denne forbindelse har nogle virksomheder tilføjet, at det er svært at få den kvalificerede arbejdskraft de efterspørger.

Afslutningsvis svarer 72 procent af de adspurgte virksomheder, at de i fremtiden vil benytte Center for Arbejdsmarked og Ydelse til rekruttering.

Udvalgsformand: Vi vil hele tiden være bedre.

Resultaterne af tilfredshedsundersøgelsen giver anledning til at kommunen fortsat vil prioritere den service for virksomhederne.

– Jeg synes det ser godt ud, og at vi tilbyder den service som virksomhederne efterspørger. Men vi vil gerne være endnu bedre. Vi har et mål om at ligge helt i toppen i Danmark, når det handler om erhvervsvenlighed. Det er vi kommet langt med og er allerede nr. 3, men vi skal hele tiden skal være på forkant i forhold til hvad virksomhederne skal bruge. Selv om virksomhederne er tilfredse, viser undersøgelsen også, at vi skal være bedre til at sikre det rette match mellem de ledige og virksomhederne, siger Charlotte Haagendrup.

Virksomhedskonsulenterne deltager fremover i besøg ved nyetablerede virksomheder i Egedal kommune med henblik på at få viden om virksomhedernes behov. Ligeledes vil de ledige få bevilget kurser og uddannelser, der er målrettet mod de konkrete virksomheders behov for arbejdskraft.

Kontakt kommunens pressetelefon på: 72596203.

PRESSEMEDDELELSE: Kendt ansigt bliver ny velfærdsdirektør

Kilde / Logo: Egedal Kommune

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen