I 2019 reducerede Codan og søsterselskaberne i Sverige og Norge virksomhedens samlede CO2-udledning med en tredjedel sammenlignet med 2018, viser en rapport, som netop er offentliggjort. En stor del af forklaringen findes i en ny tilgang til forretningsrejser, og Codan spår, at coronakrisen kommer til at sætte yderligere turbo på CO2-reduktionen, selv efter samfundet åbner igen.

PRESSEMEDDELELSE: Codan og skandinaviske søsterselskaber reducerer CO2-udledningen med 33% på blot et år

En ny bæredygtighedsrapport fra en af verdens største forsikringskoncerner RSA Group, som Codan er en del af, viser, at forsikringsselskabets skandinaviske virksomheder har reduceret deres totale CO2-udslip i 2019 med 33 pct. sammenlignet med 2018.

Tallet dækker over både direkte CO2-udledning og indirekte udledning fra leverandører og samarbejdspartnere.

Reduktionen i Codans udledning af drivhusgasser sker som direkte resultat af en markant ændring i omfanget af forretningsrejser.

Udledningen fra forretningsrejser, der tegner sig for mere end 70 pct. af den samlede CO2-udledning fra Codan og søsterselskaberne Trygg-Hansa og Codan Norge, blev reduceret med 37 pct. i 2019 i forhold til året før.

”Det er især vores fokus på forretningsrejser, som betyder, at medarbejderne flyver mindre og i stedet holder virtuelle møder. Det er et godt eksempel på, at forretningshensyn og miljømæssige hensyn kan gå hånd i hånd, og vi er stolte over de resultater, som vi har opnået i 2019,” siger Mette Heering Pontoppidan, CSR-ansvarlig og marketing- og kommunikationsdirektør i Codan.

Fra 2018 til 2019 har Codan og søsterselskaberne reduceret CO2-udledningen fra rejseaktiviteter, primært flyrejser, fra 4,770 tons til 2,990 tons.

Det betyder blandt andet, at CO2-udledningen per medarbejder (FTE) på et år er faldet med 29 pct. på tværs af omkring 3000 medarbejdere i Skandinavien, heraf cirka 1000 medarbejdere i Danmark.

Nye digitale arbejdsformer kan reducere CO2-udledning yderligere

For at understøtte en stadig mere bæredygtig forretningsmodel blev der i starten af 2019 indført en ny praksis for forretningsrejser for Codan og resten af RSA Groups skandinaviske organisation.

Den nye tilgang indebærer, at der generelt er blevet sat mere restriktive rammer op for, hvornår der må foretages forretningsrejser.

Med den stærkt sænkede rejseaktivitet indtil nu i 2020, som især er drevet af konsekvenserne af coronakrisen, forventer Codan, at trenden vil fortsætte gennem året og med stor sandsynlighed også på den anden side af krisen.

”Flyrejser står for en væsentlig del af vores klimaaftryk, og det er nødvendigt, at vi forsætter med at have et fokus på dette område. Selv hvis vi begynder at rejse igen senere på året, tror jeg, at nedgangen i antallet af forretningsrejser er noget, som vi kommer til at kunne se, når vi skal til at gøre CO2-regnskabet op for 2020,” siger Mette Heering Pontoppidan og fortsætter:

”Coronavirus har tvunget os til at arbejde på helt nye måder. Både vi i Codan men også vores kunder og samarbejdspartnere har fået øjnene op for fordelene ved de nye digitale mødeformater, som gør det nemt og effektivt at mødes, når man arbejder på tværs af landet eller på tværs af Skandinavien. Jeg tror derfor, at vi også kommer til at se markant færre forretningsrejser på den anden side af krisen.”

De seneste syv uger har 98 pct. af alle Codans medarbejdere arbejdet hjemmefra, og forsikringsselskabet har afholdt stort set alle interne og eksterne møder med kunder digitalt.

Ny strategi for samfundsansvar på vej

Udover indsatsen på klimaområdet afslører bæredygtighedsrapporten også, at Codan har igangsat en række andre initiativer, der bidrager til de globale verdensmål, eksempelvis målene om ”Sundhed og Trivsel”, ”Ansvarligt Forbrug og Produktion” og ”Ligestilling Mellem Kønnene”.

”Vi vil gerne tage et bredt samfundsansvar, der går på tværs af hele virksomheden, og som tager højde for både miljømæssige og sociale perspektiver. Et eksempel på det er vores fælles kampagne med Ældre Sagen om at rekruttere over 1.000 nye besøgsvenner til ensomme ældre. Ensomhed er en kæmpe udfordring i samfundet, som man ikke kan forsikre sig imod, og særligt i disse tider, hvor vi alle holder afstand, er der mere end nogensinde før behov for at sætte fokus på ensomhed,” siger Mette Heering Pontoppidan.

Codan vil bygge videre på resultaterne fra 2019 og forventer at lancere en ny bæredygtighedsstrategi i løbet af af 2020. Indsatsen skal fortsat reducere hele Codans samlede CO2-udledning.

//

Fakta

Codan og søsterselskaberne Trygg-Hansa og Codan Norge har fra 2018 til 2019:

  • Reduceret CO2-udledningen fra forretningsrejser fra 4,770 tons til 2,990 tons.
  • Samlet reduceret hele organisationens CO2-udledning med 33%.
  • Reduceret CO2-udledningen per medarbejder (FTE) med 29% på tværs af omkring 3000 ansatte i Skandinavien

Læs hele bæredygtighedsrapporten fra RSA Group her.

PRESSEMEDDELELSE: Analyse - coronavirus betyder markant færre uheld og usædvanligt skadesbillede

Kilde / Logo / Foto: Codan Forsikring A/S

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen