4 ud af 10 afdelinger i Codan foretrækker en model med to faste kontordage, og hjemmekontor er aktuelt for 92% af alle afdelinger i forsikringsselskabet. Samtidig har testen med 40% hjemmearbejde styrket interessen for at arbejde i Codan.

PRESSEMEDDELELSE: Her er den mest udbredte form for hjemmearbejde (ny intern undersøgelse fra Codan)

Knap tre uger inde i en test med mere hjemmearbejde fastslår en ny intern undersøgelse fra Danmarks tredjestørste forsikringsselskab, at to dages hjemmearbejde er aktuelt for 9 ud af 10 (92%) afdelinger og områder i selskabet.

”Tilbuddet om mere hjemmearbejde bliver utroligt godt modtaget, og det giver et billede af, i hvilket omfang hjemmearbejde er muligt i en større, dansk kontorvirksomhed. I områder af Codan, hvor hjemmearbejde måske ikke var en oplagt mulighed, udfordrer vi nu os selv. Vi skal dog altid sikre, at vi har et godt arbejdsmiljø, uanset om man er hjemme eller på kontoret, og sikre en god kundeoplelvelse,” siger Christian Baltzer, CEO i Codan Danmark.

”Vi hører allerede i jobsamtaler, som vi har haft de seneste par uger, at testen er noget ansøgere følger nysgerrigt med i. Det har helt enkelt styrket interessen for et job hos os. Selvom hjemmearbejde ikke er et nyt fænomen, heller ikke i Codan, så er jeg glad for, at vi er inviteret til en snak hos både private og offentlige virksomheder, så vi sammen kan inspirere hinanden til at skabe endnu bedre arbejdspladser,” siger han.

Fleksibilitet er afgørende

Codan lancerede i forlængelse af 100% hjemmearbejde under coronakrisen en test frem til oktober, hvor alle +1000 medarbejdere opfordres til at arbejde hjemme to dage ugentligt, svarende til 40% af arbejdstiden.

I hvilken form, det skal foregå, er op til hvert team at beslutte.

Codan har i den forbindelse netop gennemført en rundspørge blandt over 140 ledere på tværs af alle forretningsområder.

Svarene viser, hvilke modeller for hjemmearbejde der er mest udbredt:

  • 40% svarer, at de har valgt 1-2 faste dage, hvor alle er på kontoret, og resten af ugens dage fordeler medarbejderne selv mellem hjemmearbejde og kontor.
  • 26% af afdelingerne i Codan afprøver den modsatte model, hvor der er 1-2 faste hjemmearbejdsdage.
  • 26% svarer ligeledes, at de ikke har noget fast set-up. Det vil sige, at medarbejdere selv fordeler ugens dage mellem 2 dages hjemmearbejde og resten kontortid.
  • 8% svarer, at alle i afdelingen er på kontoret, fx på grund af særlige krav til udstyr.

”Der er ikke planer om, at vi skal lægge os fast på én model, men fleksibilitet er et gennemgående ønske i svarene. For størstedelen kan hjemmearbejde bidrage positivt til en hverdag, der hænger bedre sammen. Man kan få mere tid til familien, bruge mindre tid på transport og være mere effektiv,” siger Christian Baltzer.

“Det er dog også afdelinger, hvor alle er glade for at være helt tilbage på kontoret, efter en periode med 100% hjemmearbejde under coronakrisen. Det er der naturligvis også plads og opbakning til,” siger han.

Ikke optimalt for elever

Rundspørgen viser, at der er afdelinger i Codan, hvor hjemmearbejde ikke nødvendigvis er oplagt. 

“Tilbagemeldingerne vidner om, at der særligt skal ses på, hvordan vi bedst understøtter vores elever. Her er sparring og dialogen med erfarne medarbejdere en vigtig del af læringsprocessen, og flere ledere fremhæver, at det kan være vanskeligere at sikre med mere hjemmearbejde, blandt andet fordi der er behov for løbende samtaler, og der kan opstå spørgsmål, som hurtigt skal afklares. Det lytter vi naturligvis til og skal finde løsninger på,” siger Christian Baltzer.

”Vi ser i tilbagemeldingerne fra lederne også et klar skifte i forventningerne til mødekulturen. Det er nu langt mere accepteret og forventet, at der kan afholdes hybridmøder, hvor nogle ringer ind hjemmefra, mens andre er tilstede på kontoret”, siger han.

Parallelt med testen om hjemmearbejde skal Codans bygninger ombygges til en hverdag, hvor færre medarbejdere møder ind på adressen, og hvor der afholdes flere videomøder.

I praksis betyder det, at der er overvejelser om, at antallet af kvadratmeter skal reduceres. De konkrete planer udformes parallelt med erfaringerne fra hjemmearbejdstesten, og de forventes at blive offentliggjort i løbet af efteråret.

PRESSEMEDDELELSE: Analyse – coronavirus betyder markant færre uheld og usædvanligt skadesbillede

Kilde / Logo / Foto: Codan Forsikring A/S

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen