Regeringen og et stort flertal af Folketingets partier har sendt vigtig genstartskapital ud til det danske erhvervsliv for at fremme dansk eksport. En del af kapitalen forvaltes af Vækstfonden og skal sikre risikovillig finansiering til SMV’er, grøn vækst og projekter inden for turisme. ”Vores vigtigste opgave er at få pengene ud at arbejde hos de virksomheder, der er ramt af coronakrisen,” siger adm. direktør i Vækstfonden Rolf Kjærgaard.

Ny aftale mellem Regeringen og en lang række af Folketingets partier sikrer en yderligere håndsrækning til danske virksomheder under coronakrisen. Foruden Socialdemokratiet er også Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet en del af aftalen. Målet er at genstarte dansk erhvervsliv – herunder eksporten, så virksomhederne kommer godt ud på den anden side af coronakrisen. Flere af initiativerne i aftalen skal forvaltes af Vækstfonden.

”Vi kender stadig ikke coronakrisens fulde omfang og konsekvenser. Lige nu er det yderst vigtigt, at vi strækker os langt med risikovillig kapital, så vi undgår at krisen bider sig fast, og at danske virksomheder må dreje nøglen om. Derfor er det rigtig stærkt af Regeringen og partierne bag aftalen, at de med hjælpepakkerne i dag giver endnu en håndsrækning til danske virksomheder. Jeg er stolt over og glad for, at Vækstfonden endnu engang spiller en nøglerolle i at sikre, at hele Danmark kommer bedst ud af krisen,” siger Rolf Kjærgaard, adm. direktør i Vækstfonden og fortsætter: ”Vores vigtigste opgave er at få pengene ud at arbejde, hos de virksomheder, der er ramt af coronakrisen.”

Vækstfonden skal løfte tre særskilte initiativer i den nye aftale:

Der afsættes 15 mio. kr. i statsligt bidrag til en projektmodningsfond. Projektmodningsfonden skal bidrage til at konkrete investeringsprojekter, der kan styrke overnatningskapaciteten i kyst- og naturturismen, udvikles og modnes. Projekterne skal være økonomisk bæredygtige og udvikles med respekt for natur og dansk bygningskvalitet. Projektmodningsfonden skal medfinansieres af fx private fonde, og Vækstfonden skal indskyde kapital i fonden på vegne af den danske stat.

Der afsættes en særlig ramme til styrkelse af matchfinansieringsordningen i Vækstfonden målrettet grønne virksomheder. Ordningen skal matche privat finansiering af innovative grønne virksomheder med risikovillig, offentlig finansiering. Der afsættes 35 mio. kr. til en tabsramme i Vækstfonden. Samtidigt gives Vækstfonden adgang til en statsgaranteret lånefacilitet på 26 mio. kr. Dette matches som minimum 1:1 af private investorer og understøtter dermed tidlig, risikovillig finansiering til virksomhederne for mindst 122 mio. kr.

Der afsættes 35 mio. kr. til en øget tabsramme på kautioner til SVM’er i 2020, som skal skabe basis for finansiering på omkring 175 mio. kr. til virksomheder – herunder i eksporterhverv. Vækstkautioner er et eksisterende garantiprodukt for mindre finansieringer målrettet virksomheder, som ikke kan stille tilstrækkelige sikkerheder til at opnå fuld privat finansiering i finansieringsinstituttet.

Læs hele aftalen her

Andre tiltag i Vækstfonden

Under coronakrisen har Vækstfonden i flere omgang fået kapital til at understøtte store virksomheder, SMV’er og iværksættere. To garantiordninger til henholdsvis store virksomheder og SMV’er skal sikre bankfinansiering, hvor virksomheder kan få stillet garanti via Vækstfonden. Vækstfonden har også lanceret en række COVID-19-låneprodukter målrettet virksomheder, på forskellige stadier i deres udvikling. Læs mere om muligheder for COVID-19-finansiering her: https://vf.dk/covid-19/ 

Kontakter

For pressehenvendelser kontakt:
Charlie Stjerneklar, Kommunikations- og pressechef i Vækstfonden / cst@vf.dk / + 45 81 77 73 87

PRESSEMEDDELELSE: Nye hjælpepakker til erhvervslivet: Vækstfonden får yderligere kapital til at sikre genstart i hele Danmark

Kilde / Logo: Vækstfonden

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen