Den pædagogiske sikkerhedsvirksomhed, S.T.O.P A/S – Pædagogisk Sikkerhed®, lancerer nu et nyt mobilt botilbud, hvor tilrettelæggelsen af indsatsen tager udgangspunkt i KRAP® og Pædagogisk Sikkerhed®, hvor en motiverende indsats er i fokus, og dermed sikrer en langvarig succes for kommunerne og en tryg og stabil hverdag for borgeren.

PRESSEMEDDELELSE: Nyt mobilt botilbud skal skabe flere succeshistorier

Michael Neigaard fra S.T.O.P A/S forudser flere succeshistorier for både kommune og borger med mobile botilbud.

Mange af landets kommuner har mange og veltilrettelagte botilbud for borgere med meget forskellige, særlige behov. Men lige så mange kommuner oplever desværre tit, at man har borgere, der af den ene eller anden grund ikke passer til tilbuddet. Personalet kan ikke varetage den specialiserede indsats. Borgeren bliver sendt videre i et nyt botilbud. Og i et nyt. Ofte med en lang hale af frustrationer, konfrontationer, nederlag, afmagt og vold i bagagen.

Det vil den pædagogiske sikkerhedsvirksomhed, S.T.O.P A/S, nu forsøge at gøre op med. Derfor tilbyder man nu et nyt mobilt botilbud, som etableres i kommunale rammer, som værende kommunens sidste forsøg på at etablere et tilbud i eget regi. Det er et tæt samarbejde med kommunen, om at lave en skræddersyet indsats, hvor man med KRAP® og Pædagogisk Sikkerhed® ikke kommer til at kaste håndklædet i ringen.

– Vi oplever jo relativt ofte, at vi bliver kontaktet for at hjælpe borgere, der bare ikke passer ind nogen steder. Og der er altid en lang og sørgelig historie bag. Det er nederlag på nederlag og frustrationen har taget over hos borgeren, forklarer Michael Neigaard, der er direktør for S.T.O.P. A/S, og har arbejdet med Pædagogisk Sikkerhed og uddannelse af pædagoger og plejepersonale siden 2005.

Han har mange gange oplevet forløb, hvor borgeren bliver sværere og sværere at finde ind til. Og hvor frustrationerne og vold får frit løb. Det ender i en kaotisk og ufrugtbar hverdag for borgeren og for kommunerne i meget, meget omkostningsfulde skærmningsforløb uden udsigt til forbedring.

– Vi introducerer nu et nyt dogme, hvor vi etablerer et tilbud, i kommunale rammer, der tager udgangspunkt i borgerens ønsker og derved skaber motivation for forandring. Vi starter simpelthen med at finde de rette rammer, for derefter at sætte støttepersoner på fra S.T.O.P. A/S, der afdækker, hvilken hverdag og indsatsområder, der er nødvendige for at opnå den rolige og stabile hverdag. Når borgeren så har fået en stabil hverdag, så overleverer vi indsatsen tilbage til kommunens medarbejdere, blandt andet med en samværdsbeskrivelse, forklarer Michael Neigaard. Han forudser, at hvis kommunerne investerer massivt i indsatsen omkring borgeren til en start, så vil man få et stabilt og gradvist mindre og mindre omkostningsfuldt forløb over tid. Det skal ses i modsætning til nu, hvor tilbuddene blot bliver dyrere og dyrere i takt med, at borgeren får det dårligere.

– Vi har brug for en hurtig identificering af de borgere, som får brug for en særforanstaltning, hvor ingen af de eksisterende tilbud vil gøre gavn. Og så skal vi sætte ind med den rigtige indsats og dermed sikre flere succeshistorier for kommunerne og for borgerne, siger Michael Neigaard.

S.T.O.P A/S – Pædagogisk Sikkerhed®, arbejder ud fra KRAP® metoden, sammen med Psykologcentret Viborg – Skive om at udvikle nye specialindsatser til borgere som ikke kan finde sig til rette i nuværende tilbud.

Kontakter

Michael Neigaard, Direktør

7199 3775

michael@s-t-o-p.nu

Pressemeddelelse - STOP ApS - Pædagogisk Sikkerhed - Logo

Kilde / Logo / Foto: S.T.O.P. ApS – Pædagogisk Sikkerhed

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen