I Dansk Byggeri er der tommel op til regeringen, efter at det nu står klart, at man vil lade Landsbyggefonden bruge 30 milliarder kr. til renoveringer af almene boliger, og at mere end halvdelen af pengene frigives allerede nu. Det vil skabe arbejdspladser i en trængt byggebranche, og stort set alle projekterne vil samtidig gavne klimaet.

Dansk Byggeri har sammen med en lang række andre aktører i byggeriet presset regeringen for at få frigivet milliarderne i Landsbyggefonden. Lige nu ligger der 453 konkrete renoveringsprojekter til en samlet værdi af 18,4 milliarder kr. i fonden. Projekter, der kun venter på at blive sat i gang, og mange af dem vil kunne påbegyndes med det samme.

– Vi er meget tilfredse med, at regeringen har lyttet til os og kan se fornuften i at sætte turbo på renoveringen af de mange tusinde almene lejligheder og rækkehuse. Der er ikke noget at betænke sig på. Ud over at gavne beskæftigelsen vil arbejdet betyde bedre og mere moderne og energivenlige almene boliger. Lige som det vil gavne klimaet og bidrage til den grønne omstilling, siger direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri.

Projekterne består af både små og store byggeprojekter over hele landet, og regeringen skønner, at forslaget alene i år vil skabe 3.300 fuldtidsstillinger og 7.800 næste år.

Penge at spare på varmeregningen

Mellem 85 og 90 procent af projekterne vil indeholde grønne tiltag. Og ifølge regeringen drejer to ud af tre af projekterne på ventelisten sig om reparationer og udskiftninger af facader, tage og vinduer. Tiltag der vil betyde besparelser på energiregningen hos beboere og boligforeninger.

Regeringen vil også afsætte en pulje på 50 millioner kr. i alt de næste seks år til at skifte oliefyr i de almene boliger og en anden pulje til forsøg med blandt andet varmepumper i større bygninger.

– At udfase forurenende oliefyr og erstatte dem med mere klimavenlig energi er den helt rigtige vej at gå også i private boliger. Derfor må næste skridt være at indføre incitamenter for private boligejere, så de også skifter de gamle olie- og naturgasfyr ud. Et mere attraktivt håndværkerfradrag vil også kunne få flere boligejere og beboere til at energirenovere mere og genskabe nogle af de mange arbejdspladser, der er forsvundet under coronakrisen, siger direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri.

Kontakter

Direktør Michael H. Nielsen, mhn@danskbyggeri.dk, telefon 20 28 52 64

Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02.

Pressemeddelelse - Dansk Byggeri - Logo

Kilde / Logo: Dansk Byggeri

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen